Nevládním organizacím v Rusku hrozí definitivní zánik

03. prosinec 2020 | Zdroj: 

Český Memorial

Tisková zpráva a pozvánka na tiskovou konferenci sdružení Memorial, 3. 12. 2020

Dne 10. listopadu do ruské Státní dumy zamířil vládní návrh na změnu několika zákonů, které ve svém důsledku mohou vést k zániku mnoha nevládních organizací v Rusku. Mezi navrhovanými úpravami je i další zpřísnění zákona o tzv. zahraničních agentech (celým názvem zákon „O změnách zákonů Ruské federace týkajících se regulace aktivit nekomerčních organizací vykonávajících funkci zahraničních agentů“), který, pokud bude přijat, by umožnil státním orgánům plně cenzurovat činnost nevládních organizací a úplně zakázat jejich činnost. Nově se navíc zákon může rozšířit i na jednotlivce (třeba konkrétní novináře a učitele), kteří se zabývají “politickou činností” (což je v praxi v podstatě jakákoliv forma veřejné činnosti), a zároveň získávají finance ze zahraničí (v jakékoli výši a z jakýchkoliv zdrojů). Jako problematický je také vnímán chystaný zákon o zákazu “zahraničních” vlivů na ruské vzdělávání. Právě návrhy těchto zákonů byly předmětem dnešní tiskové konference (podrobnosti viz níže).

Co je to zákon o zahraničních agentech?

Zákon o “zahraničních agentech” byl v Rusku přijat v listopadu 2012. Ruským nevládním organizacím, které získávají finance ze zahraničí (může jít pouze o minimální příspěvek z veřejných či soukromých zdrojů) a zároveň se věnují “politické činnosti” (tou se v praxi rozumí jakékoli veřejné vystoupení komentující současné poměry v zemi), mají povinnost opatřit sebe i veškeré své výstupy označením “zahraniční agent”. Tento termín přitom většině ruské veřejnosti na základě historické zkušenosti asociuje označení špiona či zrádce. Jelikož ale většině nevládních organizací ruská vláda neumožňuje pro svou obecně prospěšnou činnost čerpat veřejné zdroje, jsou tyto organizace v praxi často existenčně závislé na podpoře ze zahraničí.

Na seznam “zahraničních agentů” tak byly dodnes zařazeny věhlasné organizace jako Memorial, Centrum Andreje Sacharova, Navalného Fond boje s korupcí, ale třeba také agentura Levada analyzující veřejné mínění, a desítky dalších. Mnohé nevládní organizace, které věděly, že nebudou schopny naplňovat přísné požadavky zákona o zahraničních agentech a čelit vysokým pokutám, se rozhodly pro preventivní likvidaci. Zákon mj. v praxi znamená také častější a detailnější kontrolu účetnictví a výkazů o činnosti dozorujícím státním orgánem, znemožňuje organizacím činnost v některých oblastech jako je například pozorování voleb, monitoring podmínek v místech výkonu odnětí svobody nebo kontrola nakládání s veřejnými financemi. Více o dosavadních situaci můžete nalézt v přiložených analýzách Human Rights Watch a Amnesty International.

Navrhované změny mohou být likvidační pro nevládní organizace i jednotlivce

Nový zákon má „zlepšit právní regulaci činností neziskových organizací zařazených na seznam zahraničních agentů“. Klíčovou novelou je zavedení předběžné kontroly a schvalování základní činnosti dotčených organizací ruským ministerstvem spravedlnosti. Ta bude znamenat nejen cenzuru, ale také možnost likvidace organizace: „Neziskové organizace označené jako zahraniční agenti budou muset informovat ministerstvo spravedlnosti o veškerých aktivitách, které plánují. A ministerstvo bude mít právo zakázat realizaci konkrétních aktivit nebo jejich dílčích prvků. Pokud organizace tento zákaz neuposlechne, ministerstvo se může obrátit na soud s požadavkem likvidace agentské organizace”, vysvětluje právnička Lidskoprávního centra Memorialu Taťána Gluškova. Jelikož však neexistuje žádný seznam “zakázaných aktivit”, zákon svádí ke svévolné interpretaci. „Při likvidaci nebo ukončení činnosti neziskové organizace bude mít poslední slovo soud. Sama organizace se na něj může obrátit, aby zhodnotil důvody k zákazu nebo omezení. V praxi je ale šance na úspěch malá, protože soudy se téměř vždy přikloní na stranu úřadů,” uzavírá Gluškova (celý rozhovor v českém překladu zde).

Nově se označení “zahraniční agent” rozšiřuje také na jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, kteří se stejně tak jako nevládní organizace zabývají “politickou činností” a získávají jakékoliv zdroje financí ze zahraničí: „Dnes se ještě mohou obhájci lidských práv, ochránci životního prostředí i jiní aktivisté vyhnout neoprávněnému a toxickému označení ‘zahraniční agent’ tím, že uzavřou své organizace a pokračují ve své činnosti individuálně, podle tohoto nového návrhu však budou muset ukončit svou práci definitivně, případně přijmout označení ‘zahraniční agent’, které je izoluje před ruskou společností, říká Hugh Williamson, vedoucí oddělení pro Evropu a střední Asii v Human Rights Watch (více zde).

Podle Deutsche Welle se pak označení může vztahovat také na akreditované zahraniční novináře. Od ruských médií může být také nově vyžadováno, aby vždy toto označení zmiňovala, budou-li reportovat o aktivitách dané organizace či jednotlivce. Nový zákon by nakonec mohl dovolit také restrikce globálních sociálních sítí jako jsou Facebook, YouTube či Twitter, dodává ve své zprávě Deutsche Welle.

“Změny navržené v tomto zákoně povedou v případě schválení k de facto totální státní kontrole nad ruskou občanskou společností. Demokratická diskuze v Rusku o významných společenských otázkách, která už je dávno umlčovaná, bude nyní potlačena na naprosté minimum,” varuje sdružení Memorial v tiskové zprávě před plánovanou konferencí.

Nejvýznamnější ruské NGO na společné konferenci:

Na dnešní společné tiskové konferenci se spojily největší ruské nevládní organizace, aby varovaly před přijetím návrhu zákonů popsaných výše. Představitelé jednotlivých organizací zde přiblížili nejen detaily plánovaných změn, ale také možné praktické důsledky pro nevládní organizace, nezaregistrované iniciativy i jednotlivé novináře, učitele a jakékoliv jiné občansky aktivní osoby, které by přijetí zákona také nevyhnutelně postihlo. Tiskovou konferenci lze sledovat s anglickým překladem na tomto odkazu, v ruském originále pak zde.

Na konferenci vystoupili:
o Marina Agalcova – advokátka, vedoucí Lidskoprávního centra Memorial , vedoucí právnička programu „Vedenije děl v ESPČ“ (vedení případů u Evropského soudu pro lidská práva).

o Aleksandr Verchovskij – ředitel informačně-analytického centra „Sova“

o Taťána Gluškova – právnička *Lidskoprávního centra Memorial *

o Sergej Davidis – vedoucí programu „Podděržka politzaklučenych“ (podpora politických vězňů), člen Lidskoprávního centra Memorial

o Natalia Jevdokimova – členka rady pro ochranu lidských práv v Petrohradu

o Sergej Lukaševskij – ředitel Sacharovova centra

o Irina Protasova – spolupředsedkyně organizace „Čelověk i zakon“ (Člověk a zákon) sídlící v republice Marijsko

o Natalia Taubina – ředitelka fondu „Obščestvennyj verdikt“ (Veřejný verdikt)

Český Memorial:

Autorem této tiskové zprávy jsou členové české pobočky sdružení Mezinárodní Memorial (více zde). Jelikož jsme pravidelně v úzkém kontaktu s našimi ruskými kolegy, snažíme se jim být nápomocní i v této aktuální situaci.

V případě zájmu o téma Vám rádi zprostředkujeme:

· možnost konzultace s českými experty

· propojení s kolegy z ruských poboček Memorialu či dalších ruských nevládních organizací. Vedle zprostředkování rozhovoru Vám rádi pomůžeme také s případným tlumočením z a do ruštiny.


Odkazy na další zdroje v češtině a angličtině týkající se navrhovaných změn:

České zdroje o novém zákonu:

· EU-Russia Civil Society Forum:
https://eu-russia-csf.org/black-november-a-new-wave-of-attacks-on-russian-civil-society/

· česká pobočka Mezinárodního Memoriálu:
https://www.memorial-czechia.cz/cs/novinka/ruskym-neziskovkam-hrozi-zanik
https://www.memorial-czechia.cz/cs/novinka/brana-do-pekel-absolutni-svevole
https://memorial-czechia.cz/cs/novinka/soudni-procesy-proti-memorialu-byla-podana-zaloba-k-evropskemu-soudu
https://memorial-czechia.cz/cs/novinka/predni-ruske-lidskopravni-organizaci-hrozi-zanik-proti-memorialu-se-vede-vic-nez-20-soudnich-sporu

· analytik AMO Pavel Havlíček pro Info.cz: https://www.info.cz/zpravodajstvi/svet/rusko-era-vrcholneho-putinismu

Human Rights Watch a Amnesty International:
· https://www.hrw.org/russia-government-against-rights-groups-battle-chronicle
· https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/russia-new-foreign-agents-bill-further-erodes-freedom-of-expression-and-association
· https://www.hrw.org/news/2020/11/23/russia-new-move-suffocate-civil-society
· https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/russia-new-assault-on-independent-media-ngos-and-activists-through-suffocating-fines/

Zahraniční média:
· Svobodná Evropa:
https://www.rferl.org/a/russia-hrw-warns-very-dangerous-bill-civil-society/30965047.html
https://www.rferl.org/a/new-bills-threaten-to-further-sideline-russia-s-embattled-opposition/30961991.html

· Meduza (ruské nezávislé médium): https://meduza.io/en/cards/russia-s-authorities-increase-pressure-on-ngos-with-plans-to-strengthen-foreign-agent-laws

· Financial Times: https://www.ft.com/content/54fe36eb-346e-40f2-8f19-151d5a401f07

· Deutsche Welle: https://www.dw.com/en/russias-foreign-agent-bill-foreshadows-civil-society-clampdown/a-55688505

Stanovisko Evropského parlamentu k zákonu o “zahraničních agentech” z roku 2019:
· https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0267_EN.html
· https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0108_CS.html