Prohlášení k odsouzení Olega Orlova

29. únor 2024

Dne 27. února 2024 byl náš kolega a spolupředseda Centra na obranu lidských práv Memorial Oleg Orlov odsouzen k 2 letům a 6 měsícům vězení. Níže najdete několik prohlášení na jeho podporu, která publikovali kolegové z Memorialu a dalších neziskových organizací.


Názor není zločin! Ruce pryč od Orlova

Prohlášení Mezinárodní asociace Memorial, 26. 02. 2024

Zítra bude vynesen rozsudek ve druhém soudním procesu s naším kolegou Olegem Orlovem, jemuž hrozí vězení za pouhé vyjádření názoru. V demokratickém státě by si Orlova za jeho dlouholetou práci v oblasti lidských práv vážili. V Rusku je souzen.

Názor není zločin. Ruce pryč od Olega Orlova!


Prohlášení Ruské a Mezinárodní skupiny pro lidská práva k nespravedlivému rozhodnutí v politicky motivovaném procesu proti obránci lidských práv Olegu Orlovovi

27. 02. 2024

My, 28 ruských a mezinárodních lidskoprávních organizací, odsuzujeme rozhodnutí moskevského Golovinského obvodního soudu, kterým byl Oleg Orlov, spolupředseda Centra na obranu lidských práv Memorial, dnešního dne odsouzen k odnětí svobody na dva roky a šest měsíců ve vězení na základě politicky motivovaných obvinění z „opakované diskreditace“ ruských ozbrojených sil.
Sedmdesátiletý Orlov je zkušeným obráncem lidských práv, který svůj život zasvětil odhalování případů porušování lidských práv a vymáhání spravedlnosti pro jejich oběti. Jeho „zločinem“ bylo to, že protestoval proti válce Kremlu na Ukrajině a eskalujícím politickým represím v samotném Rusku. Orlovův proces byl výsměchem justici a útokem na základní lidské právo svobodného vyjadřování. Orlov a jeho právní zástupci oznámili, že se proti rozsudku odvolají.
Ruské justiční orgány musí rozsudek nad Olegem Orlovem zrušit a neprodleně jej propustit, stejně jako všechny osoby zadržované za pouhé vykonávání jejich základních lidských práv včetně veřejné kritiky porušování zákona státem. Hlavní aktéři na mezinárodní scéně musejí využít svého vlivu a přijmout veškerá možná opatření k tomu, aby byla Orlovovi zajištěna svoboda a aby byla ruská vláda vedena k odpovědnosti za svoje závažné a trvalé porušování lidských práv.

Seznam signatářů

Human Rights Watch
Amnesty International
Norský helsinský výbor
Mezinárodní federace lidských práv (FIDH)
OVD-Info
Front Line Defenders
Civil Society Forum
Nadace Public Verdict Foundation
Civic Assistance Committee
Centrum obrany lidských práv Memorial
Mezinárodní asociace Memorial
Crew Against Torture
Nadace Stichting Justice Initiative
Nadace Human Rights House Foundation
Světová organizace proti mučení (OMCT)
Nizozemský helsinský výbor
Movement of Conscientious Objectors
Freedom House
Citizens' Watch
International Protection Centre
Mass Media Defence Centre
Institut Andreje Sacharova
Freedom Files, Polsko
Mezinárodní partnerství pro lidská práva (IPHR)
Centrum pro občanské svobody, Ukrajina
Centrum proti diskriminaci Memorial (Belgie)
Lidskoprávní centrum Vjasna (Bělorusko)
Běloruský helsinský výbor


Prohlášení Mezinárodní asociace Memorial

29. 02. 2024

Dne 27. února 2024 ruský soud vynesl nespravedlivý, absurdní rozsudek nad jedním ze zakladatelů sdružení Memorial, ochráncem lidských práv Olegem Orlovem. Přímo v soudní síni mu nasadili pouta a poslali na dva a půl roku do trestanecké kolonie. Oleg Orlov byl odsouzen za pravdivá slova, která řekl o Putinově systému, za to, že nazval věci pravými jmény. Celý proces byla fraška, která připomínala Kafkův „Proces“, Oleg tuto knihu ostatně četl i během jednání.

V běloruském vězení už několik let sedí nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki. Nyní se v ruském vězení ocitl jeden z lídrů Mezinárodního Memorialu, oceněného také Nobelovou cenou.

My, členové organizací Memorialu v různých zemích, protestujeme proti tomuto rozsudku a vyzýváme všechny k solidaritě a podpoře Olega Orlova.


Čtěte také:
- Závěrečná řeč Olega Orlova před soudem dne 26. února 2024
- Článek Orlova Chtěli fašismus. Tak ho mají, za který je souzen