O Memorialu

Memorial Česká republika je pobočkou Mezinárodní historicko-vzdělávací, dobročinné a lidskoprávní společnosti Memorial (Mezinárodní Memorial) se sídlem v Moskvě

Mezinárodní Memorial (www.memo.ru)

Mezinárodní historicko-vzdělávací, dobročinná a lidskoprávní společnost Memorial (zkráceně Mezinárodní Memorial) je nezisková organizace zabývající se studiem politických represí v SSSR a v současném Rusku, která přispívá k morální a právní rehabilitaci osob podrobených politickým represím.

Mezinárodní Memorial byl založen v roce 1992 v Moskvě. Předcházela mu moskevská veřejná skupina Memorial, která vznikla v roce 1987 a umožnila vznik řady dalších regionálních organizací a skupin. V roce 1989 se všechny tyto organizace a skupiny sloučily do Celosvazové historicko-vzdělávací společnosti „Memorial“ (zaregistrované v roce 1990). Jedním z organizátorů a prvním čestným předsedou Memorialu byl akademik Andrej Sacharov. Předsedou správní rady Mezinárodního Memorialu je Jan Račinskij.

Memorial Česká republika

Memorial Česká republika je pobočkou Mezinárodní historicko-vzdělávací, dobročinné a lidskoprávní společnosti Memorial (Mezinárodní Memorial) se sídlem v Moskvě. Jeho úkolem je v první řadě být nápomocen mateřské organizaci ve vztahu k české veřejnosti i v mezinárodním kontextu. S Mezinárodním Memorialem sdílí především zájem o výzkum sovětského, respektive komunistického represivního systému a jeho současnou reflexi.

Memorial Česká republika vznikl v roce 2016 jako nezávislá platforma osob a aktivit, které v rámci své dosavadní dlouhodobé činnosti v České republice s Mezinárodním Memorialem spolupracují. Sdílí poznatky a zkušenosti jednotlivých členů a organizací, propojuje je a snaží se tak zvyšovat povědomí o Mezinárodním Memorialu a jeho činnosti.

Memorial Česká republika propojuje ruské partnery s těmi českými a naopak zprostředkovává pro české zájemce kontakt a informace o mateřské organizaci a její činnosti. Memorial Česká republika je připraven poskytnout pomoc či partnerství i dalším projektům a organizacím, které o spolupráci projeví zájem a jejichž činnost je v souladu s misí Mezinárodního Memorialu.

Pobočky Memorialu

Pobočky v Rusku na této mapě

Pobočky Memorialu v zahraničí:
Německý Memorial
Francouzský Memorial
Italský Memorial

Ke stažení