O Memorialu

Memorial Česká republika je historicko-vzdělávací, dobročinná a lidskoprávní organizace.

Mezinárodní Memorial

Mezinárodní historicko-vzdělávací, dobročinná a lidskoprávní společnost Memorial (zkráceně Mezinárodní Memorial) je nezisková organizace zabývající se studiem politických represí v SSSR a v současném Rusku, která přispívá k morální a právní rehabilitaci osob podrobených politickým represím.

Mezinárodní Memorial byl založen v roce 1992 v Moskvě. Předcházela mu moskevská veřejná skupina Memorial, která vznikla v roce 1987 a umožnila vznik řady dalších regionálních organizací a skupin. V roce 1989 se všechny tyto organizace a skupiny sloučily do Celosvazové historicko-vzdělávací společnosti „Memorial“ (zaregistrované v roce 1990). Jedním z organizátorů a prvním čestným předsedou Memorialu byl akademik Andrej Sacharov.

Dne 28. února 2022 Nejvyšší soud Ruské federace rozhodl o likvidaci Mezinárodního Memorialu.

Memorial Česká republika

Memorial Česká republika je historicko-vzdělávací, dobročinná a lidskoprávní organizace. Jeho úkolem je v první řadě být nápomocen ruskému sdružení Memorial ve vztahu k české veřejnosti i v mezinárodním kontextu. S Mezinárodním Memorialem sdílí především zájem o výzkum sovětského, respektive komunistického represivního systému a jeho současnou reflexi.

Memorial Česká republika vznikl v roce 2016 jako nezávislá platforma osob a aktivit, které v rámci své dosavadní dlouhodobé činnosti v České republice s Mezinárodním Memorialem spolupracují. Sdílí poznatky a zkušenosti jednotlivých členů a organizací, propojuje je a snaží se tak zvyšovat povědomí o Mezinárodním Memorialu a jeho činnosti.

Memorial Česká republika propojuje ruské partnery s těmi českými a naopak zprostředkovává pro české zájemce kontakt a informace o mateřské organizaci a její činnosti. Memorial Česká republika je připraven poskytnout pomoc či partnerství i dalším projektům a organizacím, které o spolupráci projeví zájem a jejichž činnost je v souladu s misí Mezinárodního Memorialu.

  • Pokud máte zájem Memorial jakkoli podpořit či pomoci s jeho činností, napište na info@memorial-czechia.cz.
  • Pokud zvažujete finanční příspěvek, lze přispět na účet naší české pobočky 2602096985/2010, nebo pomocí služby Darujme.cz níže. Přispívat přímo Mezinárodnímu Memorialu ze zahraničí v tuto chvíli bohužel nejde.

Ke stažení