Nově vzniklá Mezinárodní asociace Memorial naváže na činnost Mezinárodního Memorialu

17. květen 2023 | Zdroj: 

Общество Мемориал

Mezinárodní Memorial byl v Rusku zrušen na přelomu let 2021 a 2022. 16. května 2023 založilo 15 organizací ze sítě Memorial z různých zemí novou zastřešující organizaci, která spadá pod jurisdikci Švýcarska. Ustavující schůze proběhla v Ženevě ve dnech 15. až 16. května 2023.

Hlavním úkolem nově vzniklé organizace bude pokračovat v rozvoji projektů Mezinárodního Memorialu.

Zvolena byla také první jedenáctičlenná správní rada Mezinárodní asociace Memorial v tomto složení:

Nicolas Werth (Francie)
Anke Giesen (Německo)
Andrea Gullotta (Itálie)
Jevhen Zacharov (Ukrajina)
Irina Kizilova (Izrael)
Sergej Krivenko (Rusko/Litva)
Anna Mirkes-Radziwon (Polsko)
Oleg Orlov (Rusko)
Josephine von Zitzewitz (Velká Británie)
Štěpán Černoušek (Česká republika)
Irina Ščerbakova (Rusko/Německo)

Jako spolupředsedové správní rady byli zvoleni Andrea Gullotta, Jevhen Zacharov a Irina Ščerbakova.

První oficiální prohlášení nové organizace si můžete přečíst zde.