Nejvyšší soud Ruské federace přezkoumá případ Jurije Dmitrijeva

01. září 2021 | Případ Jurije Dmitrijeva | Zdroj: 

Mezinárodní Memoriál

Dne 31. srpna se na webu Nejvyššího soudu Ruské federace objevilo oznámení, že případ Jurije Dmitrijeva bude přezkoumán.

Odvolání proti rozsudku Nejvyššího soudu Republiky Karélie, který byl vynesen 29. září 2020, podal Jurij Dmitrijev k Nejvyššímu soudu Ruské federace na konci června. Dne 30. června bylo odvolání oficiálně zaregistrováno u soudu. Rozhodnutí bylo přijato poslední den oficiální lhůty, která je stanovena zákonem (podle čl. 4 odst. 401.10 Trestního zákoníku Ruské federace je lhůta 2 měsíce).

Odvolání se proti rozsudku, který již vstoupil v platnost, je poslední možností v soudním řízení, kdy rozsudek může být přezkoumán a jeho výkon může být pozastaven nebo zastaven. V únoru 2021 Třetí kasační soud přezkoumával případ jako kasační stížnost, avšak ponechal rozsudek Nejvyššího soudu Karélie beze změn, aniž by bral v potaz mnohočetná porušení zákona, ke kterým došlo v průběhu přezkumu případu při soudním odvolání.

Připomeňme, že Jurij Dmitrijev byl v odvolacím řízení Vrchním soudem Karélie dne 29. září 2020 za jedno obvinění odsouzen k 13 letům odnětí svobody ve věznici s přísným režimem (místo původních 3,5 let vynesených Petrozavodským městským soudem) a zbývající tři obvinění byla předána k dalšímu (v pořadí již třetímu) přezkumu k městskému soudu.

Soudní řízení, které v současnosti probíhá u Petrozavodského městského soudu, bude nyní přerušeno, aby se Nejvyšší soud Ruské federace mohl s případem seznámit a vynést rozhodnutí, zda předchozí rozsudky byly vyneseny s ohledem na právo na spravedlivý proces.

Přezkoumání případu Nejvyšším soudem Ruské federace je poslední nadějí Jurije Dmitrijeva na spravedlivé posouzení obvinění, které proti němu byla vznesena ruským soudním systémem.

V době odvolacího řízení se s žádostí o přezkum Dmitrijevova případu na Nejvyšší soud obrátily mnohé společenské, vědecké a vzdělávací organizace jak z Ruska, tak ze zahraničí, včetně České republiky.

V březnu 2021 Jurij Dmitrijev s pomocí právníků lidskoprávní organizace Memorial podal žalobu k evropskému soudu pro lidská práva.

  • Souhrnný popis celého případu Dmitrijeva najdete zde.