Jurij Dmitrijev se odvolal k Evropskému soudu pro lidská práva

31. březen 2021 | Případ Jurije Dmitrijeva | Zdroj: 

Mezinárodní Memoriál

Případ ředitele Karelského Memoriálu Jurije Dmitrijeva je specifický hned v několika ohledech. Soudní přelíčení se táhne již čtyři roky, proces má velký společenský dosah nejen v Rusku, ale i v zahraničí, což z něj činí jeden z nejsledovanějších případů posledních let. Rozsudek, který vynesl nad Dmitrijevem odvolací soud v září 2020 je naprosto bezprecedentní. Za prvé soud už podruhé v plném rozsahu zrušil rozhodnutí tribunálu prvního stupně, který se vyjádřil ve prospěch Dmitrijeva (poprvé se tak stalo v r. 2018, načež městský soud v Petrozavodsku v novém složení přezkoumával případ dalších 18 měsíců), druhá zvláštnost tkví v tom, že rozsah trestu byl zvýšen téměř čtyřikrát oproti rozsudku tribunálu prvního stupně (z 3,5 roku odnětí svobody na 13). A v neposlední řadě byl mnohokrát porušen řád soudního přelíčení, což jen potvrdilo zaujatost soudu.

V odvolání k ESLP poukazují advokáti Memorialu Marina Agalcova a Natalia Sekretareva na porušení článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (právo na spravedlivé soudní řízení), článku 7 (uložení trestu jen na základě zákona), článku 8 (právo na respektování soukromého či rodinného života) jednak samostatně, a také ve spojitosti s článkem 18 (hranice omezení výkonu práv).

— Podrobněji o případu Jurije Dmitrijeva si můžete přečíst zde.