Poslední adresa

Poslední adresa je původně ruskou občanskou iniciativou, která od roku 2014 připomíná oběti sovětského represívního systému. Vychází z databází obětí spravovaných sdružením Memorial, které zároveň projekt Poslední adresa zaštiťuje.

Nenápadné tabulky velikosti dlaně obsahující základní údaje o perzekvovaném jsou umístěny na dům, v němž měl daný člověk poslední adresu před tím, než se dostal do soukolí represivního aparátu, v jehož důsledku zemřel. Projekt Poslední adresa se postupně rozšířil do České republiky, Gruzie, Německa a na Ukrajinu.

Stránky projektu: www.poslednyadres.ru/.
Česká verze projektu: www.posledniadresa.cz/.