Byla spuštěna nová verze katalogu memoárů z archivu Memorialu

Nová verze webové stránky memoirs.memo.ru (katalog memoárů z archivu sdružení Memorial) umožňuje návštěvníkům seznámit se s více než 800 podrobnými anotacemi memoárů. Anotace obsahují seznam lidí, o kterých je v daném memoáru zmínka. Stejně tak funguje tematický a geografický rejstřík. Prakticky všechny memoáry jsou naskenované, velká část je již zveřejněna či čeká na brzké uveřejnění.

V budoucnu se plánuje rozšířit webovou stránku o jmenný rejstřík a možnost vyhledávat v celých textech memoárů (velká jejich část je napsána ručně).

Idea webové stránky memoirs.memo.ru vznikla v polovině nultých let 21. století jako místo pro zveřejnění rozšířeného katalogu vzpomínek, který byl sestaven vědeckým pracovníkem archivu Sergejem Larkovem. Do nedávna byl katalog většinou používán jako rejstřík pro vnitřní potřeby. Nová verze však ho otevírá široké veřejností.

Fond Memoárů představuje unikátní osobní svědectví o životě v SSSR ve 20. století, o zatčeních, vyšetřováních, táborech, vyhnanství (zde je zachycena celá historie a geografie GULAGu – od Soloveckého táboru 20. let 20. století po Dubravlag 60. let 20. století, od Vjazemských táborů až po ty na Kolymě a Čukotce). Kromě memoárů jsou do kolekce zařazeny výběry dopisů, deníků, črtů a článků, bibliografické souhrny, stejně tak literární a publicistická díla. Většina textů dosud nebyla publikována.