Výstava o Sandarmochu: vernisáž v Brně

08. září 2022

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy "Sandarmoch – kde stromy mají tváře" v Brně, která proběhne 15. 9. 2022 od 11:00 v brněnském Atomovém krytu 10-Z (Husova ulice, naproti č. p. 12).

Výstava je věnována pamětnímu místu Sandarmoch v ruské Karélii, popravišti z dob stalinského teroru v letech 1937-1938, a jeho objeviteli Juriji Dmitrijevovi, vězněnému dnešním ruským režimem. Do Brna se výstava stěhuje z pražského Studia Hrdinů, kde byla přístupná v průběhu celého srpna.

Součástí výstavy jsou i umělecká díla převážně ruských autorů reflektující tragické důsledky nedořešené ruské minulosti do současnosti. Pro brněnskou výstavu byl vybrán originální soubor dosud nevystavených děl. Představeny budou i osobní předměty Jurije Dmitrijeva, které používal během svých badatelských expedic, a také jeho nálezy z odhalených masových hrobů. Návštěvníci se dozvědí podrobnosti o historii Sandarmochu, včetně výrazné české stopy (zemřelo zde šest Čechů). Poprvé jsou na výstavě zveřejněny dokumenty o Ukrajincích působících v 20. letech 20. století v Československu, kteří se později vrátili do vlasti, byli zatčeni a popraveni právě v Sandarmochu.

Organizátory výstavy jsou Gulag.cz, sdružení Memorial (Moskva, Praha) a petrohradský Fond Iofe. Partnerem a spoluorganizátorem výstavy v Brně se stala organizace AMERFO o.p.s. Výstava vznikla za podpory EU-Russia Civil Society Forum a Ministerstva zahraničí ČR. Záštitu nad výstavou převzali předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová, minister zahraničních věcí ČR Jan Lipavský a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, výstava zároveň probíhá pod záštitou předsednictví českého předsednictví v Radě EU.

„Drazí přátelé! V tento památný den a v těchto těžkých časech bych vás rád přivítal… z těch míst, kde se právě teď nacházím,“ říká v pozdravení všem návštěvníkům výstavy vězněný Jurij Dmitrijev. Vzkaz předal telefonicky u příležitosti prvního uvedení výstavy v Praze z trestanecké kolonie v ruské Mordovii a přečetla jej přivezla jeho kolegyně z Memorialu Irina Galkova. V pozdravení Dmitrijev dále říká: „Nesmírně si vážím vaší náročné práce, kterou odvádíte pro zachování paměti. Nicméně se domnívám, že jsme ji trochu nedotáhli. Přinejmenším ti, kteří se zabývali zachováním paměti v Sovětském svazu a v Rusku. Možná právě proto teď nastaly takto složité časy. Složité a tragické. Myslím si, že nesmíme rezignovat, ale musíme se i nadále zabývat tím, čím jsme se zabývali, mluvit o tom, co se dělo a co se děje nyní. Mezi minulostí a přítomností je totiž přímá spojitost. To je nejspíš vše, co jsem chtěl všem přítomným říct. Hodně štěstí.“

Program zahájí v 11:00 úvodním slovem Pavel Paleček, ředitel organizace AMERFO, a Štěpán Černoušek, předseda organizace Gulag.cz a české pobočky Memorialu.

Součástí expozice bude výstava uměleckých děl inspirovaných tématem a jeho přesahem do současnosti. Pro tuto část výstavy organizátoři zveřejnili otevřenou výzvu, na kterou zareagovalo neuvěřitelných sedm desítek umělců z různých zemí světa. Největším překvapením ovšem byl obrovský zájem umělců z Ruska, svědčící o tom, že téma vyrovnání se s vlastní minulostí je ve světle agrese na Ukrajině o to aktuálnější. “Ne všichni v Rusku věří tomu, co jim oficiální státní propaganda předkládá a bez ohledu na možné represe mají potřebu svou frustraci veřejně vyjádřit,” říká jeden z autorů výstavy Štěpán Černoušek. Díky velkému množství uměleckých artefaktů připraví autoři výstavy pro každé další zastavení výstavy vždy nový, originální soubor vystavených děl.

Kromě Ruska svá díla přihlásili i umělci z Ukrajiny, Česka, Estonska, Polska, Ruska, Německa, Slovenska, Nizozemska a USA. Odborná porota v čele s kurátorem Michalem Pěchoučkem vybrala 38 děl, která se stala součástí výstavy a na každém zastavení výstavy je vystavena část z nich. Tato díla budou po skončení výstavy vydražena ve veřejné dražbě a výtěžek bude věnován na humanitární pomoc Ukrajině. Výstavu je možné shlédnout v Atomovém krytu 10-Z v Brně od 15. 9. 2022 do 30. 10. 2022. Po tu dobu se stane součástí stálé expozice krytu. Expozice je otevřena denně kromě pondělí od 11:30 do 19:00, a to bez předchozí rezervace vstupenek. V rámci doprovodného programu k výstavě v říjnu proběhne debata a komentovaná prohlídka.

Výstava byla zahájena 5. srpna 2022 v Praze a v průběhu podzimu bude putovat po dalších městech ČR. Po Brně to bude Liberec a Opava. Zájem o výstavu projevili i partneři ve Francii a Itálii.

Více informací o výstavě najdete na www.gulag.cz/sandarmoch.