Vybrali jsme 123 500 Kč na podporu Ukrajiny

22. únor 2023

Přes třicet uměleckých děl připomínajících popraviště Sandarmoch z dob stalinského teroru pomůže Ruskem napadené Ukrajině. Organizace Gulag.cz, sdružení Memorial a NESEHNUTÍ je nabídly v dobročinné online dražbě UAukce.

Aukce tří desítek uměleckých artefaktů od převážně ruských umělců a umělkyň byla zahájena na první smutné výročí začátku ruské agrese, tedy 24. února, a trvala do 10. března na portále LiveBid. Děkujeme všem za účast! Podařilo se vybrat krásných 123 500 Kč. Prostředky zamíří k lidem na Ukrajině prostřednictvím NESEHNUTÍ.

Podrobnější informace najdete také v této facebookové události.

Záštitu nad UAukcí převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová.

Kam pomoc zamíří

Získané prostředky budou prostřednictvím NESEHNUTÍ využity k zajištění nezbytné materiální pomoci pro ukrajinské iniciativy, které ve stínu ruské invaze dál pomáhají nejzranitelnějším skupinám nebo přeživším sexuálního násilí. Konkrétní příklady pomoci NESEHNUTÍ na Ukrajině najdete zde.

Organizace pořídí například filtry a dezinfekci na čištění pitné vody pro partnerskou organizaci z ukrajinského Mykolajivu, který dlouhé měsíce sužuje nedostatek této základní suroviny. Pomoc zamíří také za iniciativou pomáhající přeživším sexuálního násilí, jejíž práci komplikují časté výpadky energie způsobené ruským bombardováním ukrajinské infrastruktury. Za tímto účelem budou ze získaných prostředků pořízeny generátory elektřiny. Finanční pomoc s rekonstrukcí domů poničených při raketových útocích získá také česká komunita v Žytomyru.

Část výtěžku z UAukce poputuje také k autorkám a autorům uměleckých děl, kteří s dobročinným záměrem souhlasili. Většina z nich pochází přímo z Ruska a pro své názory byli nuceni opustit své domovy, nebo v nich naopak i přes nelehké podmínky dál zůstávají. „Ne všichni v Rusku věří tomu, co předkládá oficiální státní propaganda, a bez ohledu na možné represe mají potřebu svou frustraci veřejně vyjádřit,“ uvádí zakladatel Gulag.cz Štěpán Černoušek.

Umělecká díla

Dražená umělecká díla vznikla pro výstavu Sandarmoch – kde stromy mají tváře, kterou zorganizovala sdružení Gulag.cz a Memorial. Výstava byla k vidění v Praze, Brně, Liberci a Opavě a vypráví příběh popraviště v ruské Karélii, kde bylo v letech 1937 a 1938 za vrcholících stalinských represí popraveno přes šest tisíc osob padesáti šesti národností, včetně šesti Čechů. Výstava přibližuje také osud objevitele Sandarmochu Jurije Dmitrijeva, který byl putinským režimem ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 15 letům v trestanecké kolonii.

“Umělecká díla nabízená v UAukci vznikla, aby připomínala tragickou část ruské historie, která měla být zapomenuta. Rok od počátku ruské invaze do Ukrajiny pomohou tomu, aby se na podobné zločiny, které dnes ruská armáda páchá na Ukrajině, nezapomnělo nikdy,” popisuje Marek Hadrbolec z NESEHNUTÍ.

Jak dražit v UAukci

1 Přečíst si Podmínky využití systému Livebid zde (ENG here)

2 Zaregistrovat se do systému Livebid zde (ENG here)

3 Po registraci účtu ověřit svou identitu vyplněním příslušného formuláře a poskytnutím dokladu totožnosti

4 Seznámit se s Aukčním řádem UAukce zde

5 Seznámit se s aukčním katalogem UAukce zde

6 Předaukce / limitování (24. 2. 12:00 – 10. 3. 18:00)

Registrovaní a přihlášení uživatelé mohou po tuto dobu zadávat na položky zařazené do aukce tzv. limity, tedy maximální částku, kterou jsou ochotni do nákupu položky investovat. Tuto částku napíše dražitel do okénka CENA a stiskne tlačítko LIMITOVAT. Poté se objeví okno POTVRĎTE VLOŽENÍ LIMITU. Po opětovném stisknutí tlačítka LIMITOVAT systém limit zaregistruje.

Minimální limit je vyvolávací cena díla. Nastavený limit zůstává ostatním dražitelům skryt (každý dražitel tedy vidí pouze vlastní nastavené limity). Dražitel se pak již nemusí samotné aukce aktivně účastnit, systém za něj přihazuje až do výše nastaveného limitu. Aktuální cenu, vycházející z průběhu limitování, vidí uživatelé u každé dražené položky.

Pokud měl dražitel nastaven limit nižší než jiný dražitel, draženou položku nezíská. Může se však účastnit samotné „živé“ aukce a přihazováním pokračovat v soutěži s dalšími dražiteli.

7 Aukce / přihazování (10. 3. 2023 od 19:00)

Aukce se zahajuje první položkou a pokračuje položkami následujícími podle řazení v katalogu. Vychází se z aktuálních cen dosažených během limitování. Pro každou položku je nastaven čas 20 vteřin, který je odpočítáván přímo na obrazovce pod draženým dílem, aby dražitelé věděli, kolik času zbývá na případný příhoz. Jakmile některý z účastníků provede nový příhoz, časový odpočet začíná znovu. Pokud během určeného času nepřijde nový příhoz, položka se odklepává a vyhrává ji zájemce, který podal poslední nejvyšší příhoz.


Bližší informace

Odkaz na online UAukci zde (Bude aktivní od 12:00 24. února. 2023).

Událost na Facebooku zde.

Kontakt pro média: magdalena.hajkova@gulag.cz, +420 604 229 355


Obrovský dík patří také portálu LiveBid, který umožnil realizaci celé aukce zcela bezplatně.