Unikátní vzdělávací program GULAG XR právě míří do škol

02. květen 2023

V českém prostředí se jedná o zcela mimořádný projekt zaměřující se na edukaci prostřednictvím moderních technologií. Za pomoci virtuální a rozšířené reality, komiksu a videí poslouží učitelům při výuce moderních dějin a žákům umožní badatelským interaktivním způsobem odhalit realitu sovětských represí. Gulag.cz od května spouští workshopy pro učitele i prezentace pro veřejnost a od září 2023 bude celý program dostupný k bezplatnému využití na webu.

Základ vzdělávacího programu GULAG XR je postaven na výsledcích jedinečných historických a archeologických výzkumů organizace Gulag.cz. Díky virtuální a rozšířené realitě i vzpomínkám pamětníků ze střední a východní Evropy mohou žáci okusit autentickou atmosféru Gulagu. Průvodcem jim při tom bude badatelský deník v podobě komiksu. Takový prožitek jim umožní lépe rozeznat znaky totalitních režimů a upevňovat své postoje k demokratickým hodnotám. K tomu kromě nových znalostí získají navíc také badatelské dovednosti.

GULAG XR je určen žákům základních i středních škol od 9. třídy výše a mohou jej bezplatně využívat školy a vzdělávací instituce v České republice, Německu, Polsku a na Slovensku. Mezi oběťmi sovětského státního teroru byly totiž i tisíce Čechů, Němců, Poláků, Slováků a dalších Evropanů a doposud toto téma není vnímáno jako součást společné evropské historie. V České republice se stále jedná o problematiku širší veřejnosti ne zcela známou. To mimo jiné potvrzuje také analýza učebnic, kterou autoři v rámci projektu provedli a kterou také naleznete na webu GULAG XR.

„Ve výukovém programu volíme badatelský přístup, kdy necháváme žáky postavit vlastní hypotézy, a ty si pak na základě dalších indicií ověřovat či vyvracet. Dále propojujeme skutečné artefakty nalezené při našich expedicích do lágrů Gulagu se vzpomínkami lidí, kteří věznění přežili. A necháváme žáky, aby si s podporou učitele a prostřednictvím společné diskuze utvořili vlastní závěry o životě v Gulagu a podstatě sovětských represí,” uvádí předseda organizace Gulag.cz Štěpán Černoušek.

Samotná virtuální realita, která je součástí tohoto projektu, je pro žáky často zcela novým zážitkem. Umožní jim realisticky nahlédnout nelidské podmínky lágrů a střípky ze života vězňů. Tato „krátká návštěva“ má potenciál v žácích vyvolat zvědavost, chuť zjistit si další informace a o téma se zajímat více do hloubky.

Zájemci z řad pedagogů se nyní mohou bezplatně přihlásit na některý z termínů workshopů po celé republice. Zde se dozvědí, jak za pomoci programu GULAG XR pracovat s tématem sovětských represí s využitím rozšířené a virtuální reality.

Výukový program bude od září zdarma k dispozici spolu s návody a metodikami pro učitele na webu. Jeho využití je modulární a variabilní v návaznosti na počet dětí, technické vybavení i časové možnosti. Program je tedy realizovatelný ve verzi vyučovací hodiny i celého výukového dne.

Více informací i přihlášku na workshopy najdete na: www.gulagxr.eu.

Na 22. května je pro širokou veřejnost, média i pedagogy naplánováno zážitkové odpoledne, které proběhne od 15:00 do 19:00 v kavárně Anežka v prostorách Anežského kláštera (Anežská 12, Praha 1). Zde si budou moci zájemci z řad veřejnosti, médií i pedagogů celý program včetně rozšířené a virtuální reality vyzkoušet. Vstup na akci je zdarma.

Autorem projektu GULAG XR je česká organizace Gulag.cz společně s partnery, kterými je vzdělávací společnost Scio, německý Memorial, polské Kolegium východní Evropy a slovenské Post Bellum. Projekt je financován v rámci evropského programu Erasmus Plus.