Svobodu politickým vězňům v Rusku!

03. leden 2024 | Zdroj: 

Общество Мемориал

Prohlášení Mezinárodní asociace Memorial.

Politické represe v Rusku získaly od začátku rozsáhlého útoku na Ukrajinu demonstrativně cynický charakter.

V dnešním Rusku se důvodem k represím může stát jakákoli kritika státní moci, jakékoli vyjádření proti válce. Podle údajů organizace OVD-Info bylo za období od 24. února 2022 do 17. prosince 2023 úřady zadrženo celkem 19 847 osob. Na seznamu politických vězňů vedeném v rámci projektu „Podpora politických vězňů. Memorial“ se v současnosti nachází 631 osob a tento pochopitelně neúplný seznam se skoro každý den rozrůstá. Vladimir Kara-Murza byl odsouzen k odnětí svobody na 25 let, Ivan Safronov na 22 let a Alexej Navalnyj na 19 let. Takovéto tresty v politických případech v Rusku padaly naposledy za Stalinových časů. O místu pobytu a stavu Navalného nebyly žádné zprávy od 5. října 2023, o těžce nemocném Alexeji Gorinovi nebylo nic známo dva týdny; teprve 25. prosince advokáti Navalného našli v kolonii v Jamalsko-Něneckém autonomním okruhu a Gorinova ve vězeňské nemocnici. Podobné praktiky informační blokády týkající se politických vězňů byly typické i pro sovětský represivní systém.

Pokračuje trestní stíhání našeho kolegy Olega Orlova, který je obviněn z diskreditace nasazení ruských ozbrojených sil na Ukrajině „za účelem obrany zájmů Ruské federace a jejích občanů a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti“. Orlov veřejně prohlašuje, že vpád Ruska na Ukrajinu je s těmito zájmy v naprostém rozporu a že mezinárodní mír a bezpečnost naopak narušil. Za to pro něj prokuratura požaduje odnětí svobody na tři roky. Dne 14. prosince 2023 Moskevský městský soud svým rozhodnutím vrátil Orlovův případ prokuratuře za účelem doplnění motivů jeho „trestné činnosti“, přičemž vyšetřování se nyní zaměřuje na hledání důkazů, že Orlov protestoval proti válce motivován „ideologickou a politickou nenávistí“, což představuje přitěžující okolnost. Mnozí další aktivisté Memorialu jsou již zavřeni na samotkách a v trestních koloniích: Michail Kriger je za mřížemi již více než rok – byl zatčen 3. listopadu 2022 za „schvalování terorismu“ a odsouzen k odnětí svobody na sedm let; Bachrom Chamrojev byl zatčen 24. února 2022 a odsouzen k odnětí svobody na 13 let a devět měsíců za „schvalování terorismu“ a „účast na teroristickém spolčení“; Alexandr Černyšov je obviněn z pokusu o vyvezení interních dokumentů Permského Memorialu za hranice státu a ve vazbě je již půl roku; Jurij Dmitrijev, odsouzený na 15 let za smyšlená obvinění, pobývá za ostnatým drátem již několik let. Po seznámení se spisy v uvedených trestních řízeních musí kdokoli, kdo není zaujatý, jasně rozeznat jejich politickou motivaci a očividné známky falsifikace.

Ruský vládnoucí režim potlačuje nejen společenské a politické aktivisty, ale i kulturní činitele. Jedním z výmluvných příkladů je trestní řízení proti spisovateli Borisi Akuninovi (Grigorijovi Čchartišvilimu) zahájené 18. prosince za „schvalování terorismu“ a „vědomé šíření lživých informací o jednání ozbrojených Ruské federace na Ukrajině“. Dramaturgyně Světlana Petrijčuk a režisérka Žeňa Berkovič jsou ve vazbě od 4. května 2023 za představení, jež se zabývá příčinami, které vedou mladé ženy do sítí teroristických organizací. Za představení jsou obviněny z „veřejného vyzývání k ospravedlňování teroristické činnosti“. Umělci, režiséři a hudebníci, kteří vystupují proti válce, přicházejí o práci a o možnost veřejně vystupovat. Umělkyně Alexandra Skočilenko byla odsouzena k sedmi letům odnětí svobody v návaznosti na svoji performanci proti vojenské agresi Ruska na Ukrajině. Ruskou kulturu likvidují nepřátelé nikoli zvnějšku, nýbrž uvnitř samotného Ruska, kteří ji ničí, aby mohla státní moc získat totální kontrolu nad obyvatelstvem.

Mezinárodní asociace Memorial se znepokojením sleduje porušování lidských práv v Rusku a v postsovětském prostoru. Vyzýváme mezinárodní společenství, lidskoprávní aktivisty ze všech zemí světa a orgány OSN, aby neprodleně požadovaly osvobození všech politických vězňů v Rusku a ukončení pronásledování osob za vyjadřování protiválečných názorů a aby přijaly veškerá dostupná právní a diplomatická opatření pro dosažení tohoto cíle.

Svobodu ruským politickým vězňům!