Smrt tyrana – den poté: připomínka výročí úmrtí Stalina a Gottwalda

20. únor 2023

Před 70 lety zemřel Josif Stalin a vzápětí po něm i Klement Gottwald. Co se v sovětské i československé společnosti dělo po jejich smrti? A co se bude dít v Rusku po odchodu Vladimira Putina? U příležitosti 70. výročí úmrtí Stalina a Gottwalda připravila sdružení Memorial, Gulag.cz a Post Bellum komponované odpoledne s názvem “Smrt tyrana – den poté”. Součástí akce bude debata odborníků na dané téma, projekce dokumentárních filmů a dobových archivních materiálů i vzpomínky pamětníků a další doprovodný program.

Akce proběhla v neděli 5. března od 16:00 do 19:00 v malém sále Městské knihovny v Praze (Mariánské nám. 98/1, Praha 1; více informací najdete zde a detailní program akce je níže).

Reflexí historických událostí i současnou situací v Rusku se v rámci debaty zabývala Irina Ščerbakova, jedna ze zakladatelek sdružení Memorial a vedoucí jeho vzdělávacích projektů, která se historií stalinismu zabývá již od 70. let, spolu s Janem Rychlíkem, profesorem Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se specializací na moderní dějiny střední a východní Evropy, a ruským politologem Kirillem Rogovem, který se zaměřuje na současný politický vývoj a postsovětské dějiny Ruska. Debatu moderovala Daniela Kolenovská, vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Záznam z diskuse je k dispozici zde.

Program doplnily dobové ukázky archivních záběrů ze dnů, které následovaly po smrti Stalina i Gottwalda, zachycující veřejné projevy i truchlící národ. Na tyto záběry se můžete podívat na Youtube kanálu Gulag.cz.

Nechyběly ani vzpomínky pamětníků ze sbírek Paměti národa a vzpomínky na úmrtí Stalina z archivu sdružení Memorial v českém překladu. Součástí akce bylo také promítání filmu Strážci paměti o sdružení Memorial, které od rozpadu SSSR mapuje sovětské represe i současné porušování lidských práv v Rusku. Za více než 30 let své práce dalo dohromady databáze milionů nevinných obětí, nyní však čelí dramatickému období nejistoty. K vidění byly také krátké filmy ze série Češi a Velký teror.

V rámci doprovodného programu měli návštěvníci akce možnost prohlédnout si tábor Gulagu ve virtuální realitě jakožto ukázku chystané vzdělávací pomůcky. Mohli napsat dopis nebo pohled politickým vězňům v Rusku a Bělorusku a dozvědět se více o osudech uvězněných, pro které je zdánlivá maličkost ve formě dopisu často výraznou morální podporou. Vystavena byla také část uměleckých děl reflektujících tragickou ruskou minulost i současnost, která doprovodila výstavu “Sandarmoch – kde stromy mají tváře”.

Více podrobností najdete v této facebookové události.


PROGRAM

16:00 — zahájení
16:05–16:20 — archivní filmy z pohřbu Stalina a Gottwalda
16:20–16:45 — vzpomínky pamětníků z archivu Memorialu a Post Bellum (Paměť národa)
17:00–18:30 — debata s Irinou Ščerbakovou, Janem Rychlíkem a Kirillem Rogovem
18:30–19:00 — projekce dokumentu Strážci paměti

Doprovodný program po celou dobu konání akce.


Pořádají:
Gulag.cz
Organizace Gulag.cz se zabývá fenoménem vězeňského systému Gulag a obecně i sovětským totalitním režimem. Vznikla na konci roku 2009. Klade si za cíl sdílet a šířit informace o sovětských represích a všem, co s nimi souvisí, včetně souvislostí s Československem a dalšími zeměmi. Činnost organizace umožňuje zkoumání Gulagu a totalitního režimu v SSSR v širším kontextu. Propojuje výzkumnou činnost, archeologický i archivní výzkum, použití nových IT technologií, vzdělávací metody a další pohledy z nejrůznějších oborů a disciplín.

Memorial
Mezinárodní historicko-vzdělávací, dobročinná a lidskoprávní společnost Memorial je síť neziskových organizací zabývajících se studiem politických represí v SSSR a v současném Rusku. V roce 2016 byla založena česká pobočka. Zastřešující organizace Mezinárodní Memorial byla na konci roku 2021 zrušena ruskými soudy. V roce 2022 získal Memorial Nobelovu cenu míru.

Post Bellum
Nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Stěžejním projektem Post Bellum se stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.