Pronásledování Julie Galjaminové je nezákonné a politicky motivované

06. září 2020 | Zdroj: 

Lidskoprávní centrum Memorial www.memohrc.org

Moskevská obecní zastupitelka Julia Galjaminová je prvním z lídrů opozice, který čelí trestnímu stíhání podle tzv. “dadinského” paragrafu. Lidskoprávní centrum Memorialu považuje Julii Galjaminovou za osobu, která je nezákonně pronásledována z politických důvodů.

Žádáme okamžité zastavení jejího trestního stíhání a uzavření všech případů vedených na základě represivního “dadinského” paragrafu - čl. 212.1 trestního zákoníku Ruské federace (opakované porušení zavedeného postupu pro pořádání nebo uskutečnění setkání, mítinku, demonstrací, pochodu nebo protestu - jako první byl podle tohoto paragrafu odsouzen občanský aktivista Ildar Dadin v roce 2015).

Kdo je Julia Galjaminová?

Julia Galjaminová je doktorka filologie, dříve učila na Moskevské státní univerzitě a Vyšší ekonomické škole. Je zároveň městskou zastupitelkou moskevské čtvrti Timirjazevský rajón, zakladatelkou nezávislých novin Náš Sever, byla nominována jako kandidátka na poslankyni Moskevské i Státní dumy. Galjaminová je jedna z předních postav demokratické opozice v Moskvě.

Dne 31. července 2020 vyšetřovací výbor oznámil zahájení trestního řízení proti Galjaminové podle čl. 212.1 trestního zákoníku Ruské federace. Ve stejný den byly provedeny domovní prohlídky v jejím bytě i na chatě, ona sama byla předvedena k výslechu a obviněna. Vyšetřovatelé zakázali Galjaminové vycestovat.
Galjaminová je obviňována z toho, že na Facebooku vyzývala k účasti na protestech v souvislosti s tím, že opozičním politikům nebylo umožněno kandidovat do Moskevské městské dumy, z účasti na třech akcích na stejné téma v červenci 2019 a z výzev na sociálních sítích, aby 15. července 2020 lidé přišli na Puškinovo náměstí v Moskvě sbírat podpisy proti anulování prezidentských období Vladimíra Putina.

Proč Memorial považuje její pronásledování za politicky motivované?

Samotné použití čl. 212.1 trestního zákoníku Ruské federace poukazuje na politicky motivované pronásledování. Tento paragraf, stejně jako část 8 čl. 20.2 Kodexu správních deliktů Ruské federace (opakované porušení zavedeného postupu demonstrování účastníkem veřejné akce), je v rozporu se základními právními zásadami a jeho cílem je omezení svobody shromažďování a nedobrovolné ukončení veřejných aktivit kritiků současné vlády.

Stíhání Galjaminové se navíc provádí pomocí krajně kontroverzního výkladu vyhlášky Ústavního soudu Ruské federace v případu Ildara Dadina: nové porušení zákona, které může mít za následek trestní odpovědnost vůči jednotlivci, může být spácháno nejen do 180 dnů, ale také až do jednoho roku po nabytí právní moci rozhodnutí o správní odpovědnosti.

S ostrou kritikou článku 212.1 trestního zákoníku Ruské federace již v minulosti vystoupilo Lidskoprávní centrum Memorialu, Amnesty International, předseda Rady pro lidská práva při prezidentu Ruské federace a Zplnomocněnec pro lidská práva v Ruské federaci.

Politický motiv pronásledování Galjaminové lze vysledovat ve výkladu činů, které se jí přisuzují - organizace pokojných veřejných akcí, které jsou v opozici vůči současné vládě, a účasti na nich. Tato obvinění zapadají do širšího kontextu aktivit Galjaminové: poté, co v loňském roce nebyla zaregistrována jako kandidátka na poslankyni Moskevské městské dumy, se stala jedním z lídrů protestního hnutí v Moskvě. Kvůli tomu byla opakovaně přiváděna k správní odpovědnosti, proběhly u ní domovní prohlídky a byla několikrát předvolána v různých trestních případech jako svědek.

Existují všechny důvody domnívat se, že zahájení trestního řízení proti Galjaminové je součástí pokračující kampaně a tlaku na potenciální opoziční kandidáty před volbami do Státní dumy v roce 2021.

Podrobnější popis případu a pozice Lidskoprávního centra Memorialu jsou uvedeny na webových stránkách centra: https://memohrc.org/ru/defendants/galyamina-yuliya-evgenevna.

Jak pomoci

Petice za zrušení paragrafu 212.1

Přispět na účet Svazu solidarity s politickými vězni

Moskva, 31. srpna 2020