Prohlášení k vojenské eskalaci v Náhorním Karabachu

21. září 2023 | Zdroj: 

memorial.notion.site

Mezinárodní asociace Memorial rozhodně odsuzuje novou fázi vojenské agrese Ázerbájdžánu proti Náhornímu Karabachu a požaduje přijetí veškerých možných opatření k ochraně civilního obyvatelstva.

Vojenská eskalace je výsledkem systematického porušování třístranné Dohody o příměří v Náhorním Karabachu, podepsané na základě 44denní války v roce 2020, i neplnění povinností ruské strany, stanovených dohodou. V důsledku toho byl od 12. prosince 2022 Lačinský koridor (jediná cesta spojující Armény v Náhorním Karabachu s Arménií) blokován osobami, které se prohlašovaly za „ekologické aktivisty“. Ty následně vystřídaly vojenské síly Ázerbájdžánu. Jednalo se o přímé porušení dohody, která předjímala převzetí kontroly nad Lačinským koridorem ruskými „mírovými sbory“. Tito „mírotvůrci“ však nezabránili Ázerbájdžánským vojenským silám v obsazení koridoru a zřízení kontrolního stanoviště. Následně po dobu více než devíti měsíců neměli Arméni v Náhorním Karabachu dopravní ani energetické spojení s Arménií. V průběhu zimy 2022/23 Ázerbájdžán několikrát zablokoval dodávku plynu a elektrické energie do regionu. Od 25. července 2023 byly zakázány pravidelné transporty Mezinárodního výboru Červeného kříže a humanitární dodávky včetně těch doprovázených ruskými mírovými silami.

Mezinárodní organizace i nezávislí experti – bývalý prokurátor Mezinárodního trestního soudu Luis Ocampo, Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Mezinárodní soudní dvůr OSN, Amnesty International, Human Rights Watch a Lemkinův Institut pro studium genocid – mnohokrát upozorňovali na ohrožení životů a zdraví arménských obyvatel Karabachu.

Dne 19. září 2023 ázerbajdžánská vláda vyhlásila „protiteroristická opatření“ v Arcachu/Náhorním Karabachu a zahájila ostřelování při nasazení dělostřelectva, vojenského letectva a bezpilotních letadel.

Během dvou dnů bojových akcí podle informací ombudsmana neuznané Náhornokarabašské republiky zahynulo více než 200 osob, přes 400 jich bylo zraněno a tisíce lidí byly nuceny opustit svoje domovy. Bez potravin a dodávek elektrické energie se civilní obyvatelé museli ukrývat ve sklepích. Spojení bylo pravidelně přerušováno, mnozí lidé nemají žádné zprávy o svých blízkých – ostřelování bylo spuštěno v den školního vyučování.

Ruské mírové sbory, dislokované v Náhorním Karabachu na ochranu arménské populace, svůj úkol nesplnily, jelikož dopustily nejprve vznik rizika humanitární katastrofy (blokáda arménských obyvatel, absence léků a lékařské péče a potravin, rozdělení rodin) a následně propuknutí vojenských operací.

Mezinárodní asociace Memorial při plném vědomí složitosti mnohaletého konfliktu v oblasti i právních a teritoriálních otázek nicméně:
- Jednoznačně odsuzuje vojenskou aktivitu Ázerbájdžánu namířenou proti arménským obyvatelům Náhorního Karabachu.
- Konstatuje nečinnost ruských „mírových sborů“.
- Vyzývá mezinárodní společenství, aby využilo všech možných právních mechanismů pro odvrácení možnosti vzniku humanitární katastrofy a etnických čistek namířených proti arménskému obyvatelstvu a k zajištění jeho práv a bezpečnosti v souladu s mezinárodními normami ochrany lidských práv.

Do češtiny přeložil Antonín Hluštík