Prohlášení k rozhodnutí soudu o likvidaci Mezinárodního Memorialu

28. prosinec 2021 | Zdroj: 

Memorial Česká republika

Ruský Nejvyšší soud dne 28. 12. 2021 vynesl rozsudek, kterým nařídil likvidaci sdružení Mezinárodní Memorial.

Boj za zachování Memorialu tím však nekončí, neboť sdružení se hodlá proti rozsudku odvolat, a pokračovat ve své obraně všemi dostupnými právními prostředky. Rozhodnutí o likvidaci Mezinárodního Memorialu považujeme za mimořádnou ostudu ruských úřadů a ruských soudů, které bez ohledu na absurditu obvinění likvidují poslední zbytky občanské společnosti v zemi.

Zítra, ve středu 29. 12. proběhne další soudní jednání se sesterskou organizací - s Lidskoprávním centrem Memorial, které s velkou pravděpodobností taktéž očekává rozhodnutí o likvidaci. Termíny všech těchto soudních procesů nejsou voleny náhodně. Ruské úřady spoléhají na to, že pozornost světové veřejnosti v období vánočních a novoročních svátků bude daleko nižší a soudy proběhnou bez většího zájmu. První soudní jednání, spojené se sdružením Memorial proběhlo již včera, dne 27. 12. 2021, kdy byl Juriji Dmitrijevovi, předsedovi petrozavodské pobočky Memorial, v odvolacím řízení ve vykonstruovaném procesu zpřísněn trest odnětí svobody na 15 let pobytu v trestanecké kolonii.

S našimi ruskými kolegy z Memorialu budeme nadále spolupracovat a vyvíjet další činnost, ať už bude její podoba jakákoli. Memorial je sítí mnoha organizací, které se věnují vyrovnávání se s totalitní minulostí a ochraně lidských práv v současnosti. Byl to právě Memorial, který zveřejnil jména více než tří milionů nevinných obětí sovětských represí (mezi nimiž jsou i tisíce Čechů), z dříve uzavřených archivů získal podrobnosti o podobě sovětského státního teroru, Gulagu, poprav i útlaku sovětských disidentů v pozdějších letech. Díky práci lidskoprávního centra Memorial pak známe jména politických vězňů v dnešním Rusku, víme o porušování základních lidských práv v ruských věznicích, o ekologických problémech a dalších důležitých tématech.

O to víc v příštím roce napneme svoje síly, abychom informovali o důležité práci, kterou dělá Memorial a lidé jako Jurij Dmitrijev, a jejichž svobodu a dobré jméno ruský stát bez skrupulí pošlapává. Teď více než kdy dřív je potřeba nemlčet a postavit se proti zvůli a totalitním praktikám.

Veškeré dění podrobně sledujeme a o vývoji situace pravidelně informujeme na našich sociálních sítích Facebook a Twitter.

Níže přinášíme překlad Prohlášení ruského Mezinárodního Memorialu k rozhodnutí soudu o jeho likvidaci.

Za Memorial Česká republika

Štěpán Černoušek
předseda

+420 725 787 527
info@memorial-czechia.cz

Prohlášení ruského Mezinárodního Memorialu k rozhodnutí soudu o jeho likvidaci

Dne 28. prosince 2021 Nejvyšší soud ruské federace vynesl rozsudek o likvidaci Mezinárodního Memorialu. Formální důvod uvedený v žalobě Generální prokuratury byl, že organizace na některých svých publikacích neuvedla označení „zahraniční agent“. V průběhu soudu se zcela jasně ukázala nekonzistentnost těchto obvinění.

Dnes u soudu však nakonec nezazněl formální důvod, ale skutečná příčina likvidace Mezinárodního Memorialu: generální prokuratura tvrdí, že nesprávně interpretujeme sovětské dějiny, „tvoříme lživý obraz SSSR jako teroristického státu“, „silně kritizujeme orgány státní moci“. Podle našich oponentů se totiž stát nachází vně kritiky.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu znovu potvrdilo, že historie politického teroru organizovaného a řízeného státní mocí v Rusku nezůstane akademickým tématem, které zajímá jen pár vědců, ale je zásadním problémem dneška. Naše země potřebuje čestné a poctivé porozumění sovětské minulosti. Právě v tom tkví záruka její budoucnosti. Je směšné se domnívat, že soudem nařízená likvidace Mezinárodního Memorialu tuto otázku odsune do pozadí. Celá ruská společnost si potřebuje připomínat tragédie minulosti. A nejen ruská. Paměť na státní teror spojuje všechny postsovětské republiky.

Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu Ruské federace se samozřejmě odvoláme a využijeme při tom všechny dostupné prostředky. I nadále budeme hledat zákonné způsoby, jak pokračovat v naší práci. Memorial není organizace, a vlastně to není ani hnutí. Memorial je potřeba ruských občanů znát pravdu o jejich tragické minulosti a o osudech mnoha milionů lidí. A „zlikvidovat“ tuto potřebu se nikdy nikomu nepodaří.

Mezinárodní Memorial