Pozdrav od Jurije Dmitrijeva

25. listopad 2022 | Případ Jurije Dmitrijeva

Zpráva od ředitelky muzea Mezinárodního Memorialu Iriny Galkovové.

Dne 21. listopadu jsme navštívili Jurije Alexejeviče Dmitrijeva v mordvinské kolonii, kde po konečném rozsudku a několika přesunech strávil již půl roku. Pět let soudních řízení se bohužel uzavřelo rozhodnutím, které je pro justiční systém ostudné – 15 let pobytu v kolonii se zpřísněným režimem. Nyní z této doby zbývá ještě devět let.

Měli jsme značné obavy, že se nám setkání nepodaří uskutečnit: jen minimálně nebo nijak nepodložené správní postihy následují jeden za druhým a poslední desetidenní pobyt na samotce skončil teprve týden před naším příjezdem. Ale vyšlo to – podařilo se nám setkat se, promluvit si a předat Juriji Alexejeviči potraviny a oblečení. Jejich příjem má povolen jen dvakrát ročně, a naše zásilka byla první. Jídlo i věci jsme před cestou pečlivě ověřovali a vážili, ale i tak jsme se na místě setkali s neočekávanými požadavky – barva, rozměry, nápisy… Naštěstí se nám však podařilo předat všechny přivezené věci. Nápravná kolonie č. 18 se nachází v obci Poťma, nedaleko železniční stanice. Polovina cesty obcí vede podél plotu s ostnatým drátem, za kterým je vidět jednotvárné řady cihlových baráků.

V místnosti určené k setkávání nás oddělovala plastová přepážka; nejblíže jsme si mohli být tak, že se plastu dotkneme dlaněmi z obou stran. Takto jsme se přivítali i rozloučili. Jurij Alexejevič je veselé mysli, skeptický a duchem svobodný. Poslední zkoušky snáší stoicky, zhubnul, ale zdá se, že je zdráv. V nejbližší době se bude muset podrobit plánovanému pobytu v nemocnici. Pokračuje ve shromažďování materiálů pro svůj výzkum táboru Dubravlag; sdělil nám svoje plány, byť zatím jen velmi schematicky. Nechává pozdravovat všechny přátele a známé, kolegům přeje výdrž a klid. Věří, že spravedlnost se prosadí, a proto má smysl trpět a nevzdávat se. Dlouho jsme mu předčítali pozdravy a přání a vyprávěli novinky. Doufáme, že to vše mu dodá sil a podpoří ho v těžkých chvílích. Zlo nezvítězí, dokud jsme se s ním nesmířili.

Poštu je možné Juriji Dmitrijevovi zasílat na adresu:

431100, республика Мордовия, Зубово-Полянский район, поселок Потьма, ул. Красноармейская, д. 10. ФКУ Исправительная колония №18 УФСИН России по Республике Мордовия, Дмитриеву Юрию Алексеевичу 1956 г.р.