Nejvyšší soud Ruské federace zamítl přezkoumat případ Jurije Dmitrijeva

14. říjen 2021 | Případ Jurije Dmitrijeva | Zdroj: 

Mezinárodní Memoriál

Dne 12. října 2021 se na webu Nejvyššího soudu RF objevilo oznámení, že přezkum rozsudku případu Jurije Dmitrijeva, který vynesl kasační soud v únoru, byl zamítnut. Rozhodnutí bylo vyneseno 12. října 2021, předsedou soudního kolegia byl S. N. Abramov.

Dne 5. října, tedy týden před tím, než se objevila tato informace, byla v záložce Dmitrijevova případu zveřejněna zpráva, že kauza postoupila před Soudní kolegium pro trestní řízení a byla předána příslušnému soudci, aby se s případem obeznámil. Kasační stížnost k Nejvyššímu soudu RF podal Jurij Dmitrijev v červnu 2021. Jedná se už o druhou kasační stížnost poté, co Třetí kasační soud nechal beze změny rozsudek, který Dmitrijeva odsoudil k 13 letům odnětí svobody.

Informace, že si Nejvyšší soud vyžádal případ, se v kartě objevila už 31. srpna, ale požadavek byl v Petrozavodském městském soudě vyřizován více jak měsíc. Případ se dostal do Moskvy až 4. října zároveň s výzvou Jurije Dmitrijeva, který 30. září Nejvyššímu soudu poslal oficiální dotaz, v němž se ptal na příčiny zdržení.

Soudce Druhého shromáždění Soudního kolegia Nejvyššího soudu v trestních záležitostech Sergej Abramov případ dostal k obeznámení 5. října. Přečtení a porozumění 20 svazkům případu mu zabralo 4 pracovní dny, tedy 6., 7., 8. a 11. října. Podle tiskové služby Nejvyššího soudu „soudce poté, co prozkoumal kasační žalobu, neshledal, že by v případu došlo k pochybení, jak předkládá žaloba“.

Veškeré materiály případu byly odeslány zpět Petrozavodskému městskému soudu, kde bude pokračovat přezkumné řízení těch obvinění, ze kterých byl Jurij Dmitrijev již dříve uznán nevinným. Nejbližší termín soudního jednání je určen na 28. a 29. října a 1. listopadu.