Memorial získal Nobelovu cenu míru

07. říjen 2022

Oficiální prohlášení Memorialu k Nobelově ceně míru.

Dnes byla udělena Nobelova cena míru běloruskému lidskoprávnímu aktivistovi Alesi Bjaljackému, ukrajinskému Centru pro občanské svobody a Memorialu. Jsme vděčni Nobelovu výboru za toto čestné ocenění.

Myšlenkou a posláním Memorialu jsou lidská práva, historie, pomoc obětem represí, boj proti státnímu násilí. Memorial je síť, jsou to lidé, je to hnutí. Pracujeme v Rusku, na Ukrajině i v dalších zemích a pokračujeme v práci, kterou před více než třiceti lety zahájili Andrej Sacharov a Arsenij Roginskij.

Stejně jako všechny občanské organizace v Rusku je i Memorial v současnosti pod silným tlakem. Ale paměť a svobodu nelze zakázat. Proto v naší práci pokračujeme a budeme v ní pokračovat za každých okolností.

Myslíme na Alese Bjaljackého a další politické vězně ve věznicích v Rusku a Bělorusku i na ukrajinské kolegy pracující ve válečných podmínkách.

Cena byla udělena v době, kdy Rusko vede agresivní válku s Ukrajinou a každou vteřinou jsou porušována práva a svobody v samotném Rusku. A nyní, více než kdy jindy, je důležité připomenout tezi, kterou před mnoha desetiletími zformuloval Andrej Sacharov: mír, pokrok a lidská práva jsou tři neoddělitelně spojené cíle. Nemůžete dosáhnout jednoho z nich zanedbáváním ostatních. Stát, který v zemi potlačuje lidská práva, nevyhnutelně představuje hrozbu pro mír.

Memorial

(Originál zde).