Memorial je nadále pronásledován

14. březen 2023 | Přehled dění v Memorialu

V sobotu 4. března se na jednom z ruských Telegram kanálů objevila informace, že proti "neidentifikovaným zaměstnancům Mezinárodní historicko-vzdělávací, dobročinné a lidskoprávní společnosti Memorial" bylo zahájeno trestní řízení ve věci rehabilitace nacismu.

Žádné oficiální dokumenty týkající se této záležitosti nikdo ze zaměstnanců Memorialu neobdržel, takže zatím není jasné, do jaké míry tyto informace odpovídají skutečnosti.

Otázky vyvolává i samotná formulace této zprávy, neboť právnická osoba Mezinárodní historicko-vzdělávací, dobročinné a lidskoprávní společnosti Memorial byla rozhodnutím ruského Nejvyššího soudu dne 28. února 2022 zlikvidována a tudíž nemá a nemůže mít žádné zaměstnance.

Nikdo ze spolupracovníků Memorialu samozřejmě nacismus nikdy neobhajoval. Nepřímo to potvrzuje i skutečnost, že Vyšetřovací výbor Ruské federace nebyl schopen přesně určit, kde konkrétně (v jakých výrocích či publikacích Memorialu) došlo k "rehabilitaci nacismu".

Přesto, že zatím žádné trestní řízení oficiálně zahájeno nebylo, celá situace je alarmující. Připomeňme, že již v lednu se objevila informace o možnosti zahájení trestního řízení proti dlouholetému členovi Memorialu Janu Račinskému, a to také z důvodů údajné "rehabilitace nacismu". Také v tomto případě nikdo ze zaměstnanců Memorialu, včetně samotného Jana Račinského, neobdržel žádné oficiální dokumenty a veškerá informace byla zveřejněna pouze na Telegram kanálech.

Memorial již byl soudně zlikvidován, ale to ruským úřadům zjevně nestačí. Každý jeho spolupracovník nebo podporovatel je nyní vystaven riziku trestního stíhání.