Jurij Dmitrijev slaví 65. narozeniny

28. leden 2021 | Případ Jurije Dmitrijeva | Zdroj: 

Mezinárodní Memoriál

Dnes, 28. ledna, slaví Jurij Dmitrijev 65. narozeniny. Z toho 32 let se zabývá navracením paměti na lidi zavražděné stalinským systémem. Poslední čtyři roky se však sám nachází ve vazbě právě proto, že se tato paměť ukázala být příliš viditelná a nepohodlná.

Jurij Dmitirijev je jeden z nejznámějších politických vězňů v současném Rusku. Během čtyř let se o jeho případu dozvěděl celý svět. Tento soudní případ nemá obdoby ani v právnické oblasti, ani v oblasti společenské podpory. Tisíce lidí se postavily na jeho obranu, čímž zároveň ukázaly svou pozici v otázce ochrany lidskosti a paměti proti násilí a nevědomí. Jurij hořce vtipkoval, že v poslední době se jeho misí stalo být „spojujícím článek mezi lidmi, kteří do té doby netušili o vzájemné existenci – přičemž článkem nepřítomným“. Je těžké se smířit a akceptovat tuto nepřítomnost. Jeho jednotící síla neslouží ani k vykoupení toho, co se děje, ani k utěšení. Důležitým faktem však zůstává, že si dnes mnozí lidé na Jurije Dmitrijeva vzpomenou a popřejí mu hodně sil v boji za spravedlnost.

V jednom z rozhovorů Jurij vyprávěl o tom, jak v jeden moment ve svém životě pochopil, že vše, co se mu přihodilo v minulosti, nebylo náhodou, že každá epizoda ho svým způsobem připravovala k misi „ochránce paměti“. Jako kdyby ho všechny události postrkovaly na tuto cestu. Nedávno se přiznal, že poslední krutá zkušenost je pro něj, jako pro historika represí, rovněž důležitá. Vazba, ve které se nyní nachází, je bývalým vězeňským zámkem v Petrozavodsku, který fungoval jako vězení i v letech 1937-1938 a z něhož byli lidé posíláni na smrt. Mnoho příběhů těchto odsouzených bylo rekonstruováno právě Jurijem Dmitrijevem, který stále pokračuje ve své činnosti i ve vazbě. Věříme, že jeho sila a schopnosti přemohou danou zkušenost, kterou využije k napsání dalších knih. Přejeme, aby tato skutečnost nastala co nejdříve.

Svobodu, zdraví, sil!

Na shledanou.