Dopisy na podporu Jurije Dmitrijeva: instrukce

29. duben 2021 | Případ Jurije Dmitrijeva | Zdroj: 

Český Memorial

Vzorový text dopisu (česky)

Předsedovi Nejvyššího soudu Ruské federace
Vjačeslavu Lebeděvovi

Již čtyři roky se znepokojením sledujeme proces s historikem Jurijem Dmitrijevem. Ačkoli je soudní řízení neveřejné, existuje mnoho indicií, jež naznačují, že případ byl uměle vykonstruován a že pravým důvodem, proč je Dmitrijev stíhán, je jeho činnost spojená s odhalování sovětských represí a aktivní občanský postoj. Městský soud v Petrozavodsku, který zasedal v červnu r. 2020, shledal Dmitrijeva nevinným ve většině vznesených obvinění a na základě jednoho z nich jej odsoudil k 3,5 letům odnětí svobody (tento trest si de facto odpykal ve vazbě). Ovšem dva měsíce nato byl tento rozsudek změněn z rozhodnutí Vrchního soudu Karélie, který odsoudil Dmitrijeva k nejméně 13 rokům nepodmíněně. V současné době je Juriji Dmitrijevovi 65 let a je očividné, že vzhledem k nové výši trestu již nebude mít možnost vrátit se k normálnímu životu a práci vědce. Rozhodnutí různých soudů v jeho případě jsou tak diametrálně odlišná, že vzbuzují pochybnosti o spravedlnosti konečného trestu. Z dostupných informací jasně vyplývá, že během přezkoumání případu, které soud završil extrémně krutým rozsudkem, došlo k četným porušením soudního řádu, a rozsudek tudíž nelze považovat za spravedlivý. Přesto se odvolací soud v únoru 2021 odmítl těmito porušeními zabývat a rozsudek Vrchního soudu Karélie ponechal beze změny. Není přípustné, aby člověk zaplatil životem za práci historika a své názory. Jsme přesvědčení, že případ Jurije Dmitrijeva musí být přezkoumán v nezávislém řízení a završen spravedlivým verdiktem na základě vznesených obvinění. Obracíme se na Vás s prosbou o tento přezkum u Nejvyššího soudu Ruské Federace.

Vzorový text dopisu (rusky)

Председателю Верховного суда РФ
Вячеславу Лебедеву

Мы с тревогой наблюдаем за процессом по делу историка Юрия Дмитриева, который продолжается уже четыре года. Дело рассматривалось в закрытом режиме, но есть множество доводов за то, что оно было сфабриковано, и в действительности Дмитриев расплачивается за свою работу по исследованию репрессий советского времени и за активную гражданскую позицию. Приговор, вынесенный ему в июле 2020 г. городским судом Петрозаводска, признал Юрия Дмитриева невиновным по большинству обвинений, а по одному из них приговорил его к заключению на 3,5 лет (сроку, уже фактически отбытому им в СИЗО). Но спустя два месяца этот приговор был изменен на новый, решением Верховного суда Карелии Дмитриев приговорен по меньшей мере к 13 годам заключения. Сейчас Юрию Дмитриеву 65, и такое решение оставляет ему очевидно мало шансов на возвращение к нормальной жизни и исследовательской работе. Решения разных судов по его делу столь сильно расходятся, что заставляют сомневаться в справедливости итогового приговора. Из доступной информации о суде, вынесшем столь жестокое решение, мы знаем о многочисленных нарушениях, которые были допущены при пересмотре дела и которые не дают возможности считать его справедливым. Однако кассационный суд в феврале 2021 г. не принял во внимание эти нарушения и оставил решение апелляционной инстанции без изменения.

Человек не должен расплачиваться жизнью за свою работу историка и за свои убеждения. Мы считаем, что дело Юрия Дмитриева нуждается в независимом пересмотре и вынесении справедливого вердикта по предъявленным ему обвинениям. Обращаемся к Вам с просьбой о таком пересмотре в Верховном суде РФ.

Jak poslat dopis?

Text v ruštině je potřeba poslat klasickou poštou na adresu:

Председателю Верховного суда РФ
Вячеславу Лебедеву
Российская Федерация, 121260, Москва, ул. Поварская, д. 15

Chcete-li naformulovat vlastní text dopisu, pomůžeme vám pak s ruským překladem.

Český překlad dopisu pak ideálně publikovat na webových stránkách organizace a informovat poté i nás na adrese info@memorial-czechia.cz, případně přímo ruský Memorial na press@memo.ru. Je velmi důležité, aby sdružení Memorial o Vašem dopise vědělo a mohlo o něm dále informovat.

Budeme vám nesmírně vděční za Vaši podporu.