Dopisy na podporu Jurije Dmitrijeva

09. červenec 2021 | Zdroj: 

Český Memorial

Milí přátelé,

rádi bychom vás požádali o pomoc v kauze vězněného ruského historika Jurije Dmitrijeva. Ten byl v loňském roce po několikaletém, ostudném a evidentně zmanipulovaném procesu nakonec odsouzen k 13 letům vězení v trestanecké kolonii. Pro 65letého Dmitrijeva se to rovná v podstatě trestu nejvyššímu. Obviněn byl ze zneužívání své adoptivní dcery, ovšem pravým důvodem byl jeho výzkum sovětských represí a snaha o přitáhnutí mezinárodní pozornosti k tématu. Podrobnosti o případu najdete zde.

V případu Dmitrijeva selhaly všechny dosavadní soudy a snahy o jeho propuštění. Po zamítnutí odvolání kasačním soudem je nyní poslední nadějí možnost přezkumu případu Nejvyšším soudem Ruské federace. Žádost o přezkum byla podána začátkem července, ovšem soud ji nemusí přijmout. Proto je nyní životně důležité ukázat, že případ Dmitrijeva je v Rusku i zahraničí nadále sledován, aby soud nemohl žádost jednoduše odmítnout.

Pokud máte možnost oslovit jakoukoli instituci, sdružení, spolek či organizaci, která by svým jménem poslala dopis podpory k ruskému Nejvyšším u soudu, učiňte tak, prosím. Dopis případně můžete poslat i sami za sebe.

Takové dopisy už v minulých dnech odeslali organizace i jednotlivci z mnoha zemí, včetně České republiky. Jsou mezi nimi český PEN klub, 20 českých senátorů a poslanců, PostBellum - Paměť národa, Královská švédská akademie věd, Italská společnost pro soudobou historii (SISSCO), Centrum pro studium slovanské historie (univerzita Sorbonna, Paríž) a další. Přehled všech dopisů je k dispozici na stránkách Mezinárodního Memorialu.

Níže posíláme text dopisu, který je možné použít. Text v ruštině je potřeba poslat klasickou poštou na adresu:
Председателю Верховного суда РФ
Вячеславу Лебедеву
Российская Федерация, 121260, Москва, ул. Поварская, д. 15

Jeho český překlad pak ideálně publikovat na webových stránkách organizace a informovat poté i nás na adrese [email protected], případně přímo ruský Memorial na [email protected]. Je velmi důležité, aby sdružení Memorial o Vašem dopise vědělo a mohlo o něm dále informovat.

Chcete-li naformulovat vlastní text, pomůžeme vám pak s ruským překladem.

Budeme vám nesmírně vděční za Vaši podporu. Pro další informace nás kontaktujte na [email protected].

Vzorový text dopisu (rusky):

Председателю Верховного суда РФ
Вячеславу Лебедеву

Мы с тревогой наблюдаем за процессом по делу историка Юрия Дмитриева, который продолжается уже четыре года. Дело рассматривалось в закрытом режиме, но есть множество доводов за то, что оно было сфабриковано, и в действительности Дмитриев расплачивается за свою работу по исследованию репрессий советского времени и за активную гражданскую позицию. Приговор, вынесенный ему в июле 2020 г. городским судом Петрозаводска, признал Юрия Дмитриева невиновным по большинству обвинений, а по одному из них приговорил его к заключению на 3,5 лет (сроку, уже фактически отбытому им в СИЗО). Но спустя два месяца этот приговор был изменен на новый, решением Верховного суда Карелии Дмитриев приговорен по меньшей мере к 13 годам заключения. Сейчас Юрию Дмитриеву 65, и такое решение оставляет ему очевидно мало шансов на возвращение к нормальной жизни и исследовательской работе. Решения разных судов по его делу столь сильно расходятся, что заставляют сомневаться в справедливости итогового приговора. Из доступной информации о суде, вынесшем столь жестокое решение, мы знаем о многочисленных нарушениях, которые были допущены при пересмотре дела и которые не дают возможности считать его справедливым. Однако кассационный суд в феврале 2021 г. не принял во внимание эти нарушения и оставил решение апелляционной инстанции без изменения.

Человек не должен расплачиваться жизнью за свою работу историка и за свои убеждения. Мы считаем, что дело Юрия Дмитриева нуждается в независимом пересмотре и вынесении справедливого вердикта по предъявленным ему обвинениям. Обращаемся к Вам с просьбой о таком пересмотре в Верховном суде РФ.

Vzorový text dopisu (česky):

Předsedovi Nejvyššího soudu Ruské federace
Vjačeslavu Lebeděvovi

Již čtyři roky se znepokojením sledujeme proces s historikem Jurijem Dmitrijevem. Ačkoli je soudní řízení neveřejné, existuje mnoho indicií, jež naznačují, že případ byl uměle vykonstruován a že pravým důvodem, proč je Dmitrijev stíhán, je jeho činnost spojená s odhalování sovětských represí a aktivní občanský postoj. Městský soud v Petrozavodsku, který zasedal v červnu r. 2020, shledal Dmitrijeva nevinným ve většině vznesených obvinění a na základě jednoho z nich jej odsoudil k 3,5 letům odnětí svobody (tento trest si de facto odpykal ve vazbě). Ovšem dva měsíce nato byl tento rozsudek změněn z rozhodnutí Vrchního soudu Karélie, který odsoudil Dmitrijeva k nejméně 13 rokům nepodmíněně. V současné době je Juriji Dmitrijevovi 65 let a je očividné, že vzhledem k nové výši trestu již nebude mít možnost vrátit se k normálnímu životu a práci vědce. Rozhodnutí různých soudů v jeho případě jsou tak diametrálně odlišná, že vzbuzují pochybnosti o spravedlnosti konečného trestu. Z dostupných informací jasně vyplývá, že během přezkoumání případu, které soud završil extrémně krutým rozsudkem, došlo k četným porušením soudního řádu, a rozsudek tudíž nelze považovat za spravedlivý. Přesto se odvolací soud v únoru 2021 odmítl těmito porušeními zabývat a rozsudek Vrchního soudu Karélie ponechal beze změny. Není přípustné, aby člověk zaplatil životem za práci historika a své názory. Jsme přesvědčení, že případ Jurije Dmitrijeva musí být přezkoumán v nezávislém řízení a završen spravedlivým verdiktem na základě vznesených obvinění. Obracíme se na Vás s prosbou o tento přezkum u Nejvyššího soudu Ruské Federace.

Ke stažení