Odvolací soud zpřísnil trest Juriji Dmitrijevovi na 13 let

September 30, 2020 | [not available] | Zdroj: 

Mezinárodní Memoriál

Historiku Juriji Dmitrijevovi byl u odvolacího soudu v Petrozavodsku zpřísněn červencový trest za údajné zneužívání nezletilé dcery ze 3,5 na 13 let v trestanecké kolonii se zpřísněným režimem a navíc ještě dostal 1,5 roku omezení svobody.

Čtěte také:
- Podrobný popis případu Jurije Dmitrijeva
- Petice Vladimiru Putinovi za ukončení pronásledování Jurije Dmitrijeva
- Případ Jurije Dmitrijeva. Krátce před rozsudkem

Soud tak plně vyslyšel odvolání obžaloby. Stranu obhajoby (žádala plné zproštění viny) naopak soud zcela ignoroval a odvolací řízení proběhlo i přes avizovanou nepřítomnost Dmitrijevova advokáta Viktora Anufrijeva. Soud navíc nařídil přezkoumat osvobozující rozsudky nižší instance v dalších třech bodech - výroby pornografie a nemravného jednání vůči nezletilým, takže celkový trest se může ještě výrazně zvýšit. Pro 64letého Dmitrijeva se jedná de facto o trest likvidační.

Lidskoprávní centrum Memorialu oznámilo, že proti rozsudku podá žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva.

Mezinárodní Memorial k rozsudku vydal následující prohlášení:

Jurij Dmitrijev byl dnes odsouzen ke krutému, nezákonnému, bezprávnému a politicky motivovanému trestu.

I nezaujatému pozorovateli to musí být jasné: soudní proces, který probíhal dva dny u Nejvyššího soudu v Karélii, nelze považovat za spravedlivý, už jen proto, že obžalovaný byl v zásadě zbaven plnohodnotné obhajoby. Soud bezdůvodně odmítl odložit proces až do uzdravení právníka, který obhajoval Dmitrijeva téměř čtyři roky, a nezohlednil Dmitrijevovo odmítnutí právníka přiděleného ex offo.

Dmitrijevův případ byl zfalšován z politických důvodů. Důvodem není jen jeho mnohaletá práce na připomínání paměti obětí sovětského teroru. Jím objevené pohřebiště Sandarmoch se stalo památným místem, památníkem mezinárodního významu. Lidé sem přijížděli z bývalých sovětských republik, Ukrajiny a pobaltských zemí i ze zemí mimo bývalý SSSR, z Polska (i České republiky). Každoroční “Dny paměti” v Sandarmochu znovu a znovu ukazovaly, že masový teror nebyl „selháním“ sovětského systému, ale naopak jeho základem. Bylo zde cítit spojení mezi historií a současností: v roce 2015 zde Jurij Dmitrijev hovořil o válce na východní Ukrajině. Možná právě toto se stalo „spouštěčem“.

Případ byl vykonstruován na základě takových kriminálních paragrafů, které jednak vedou k zostuzení člověka, ale také k uzavření celého procesu před veřejností, což zřejmě mělo vyloučit rozsáhlou mediální reakci a širokou kampaň solidarity. Avšak právě tato solidarita, jak v Rusku, tak v zahraničí, vedla k široké publicitě tohoto procesu.

Nesmyslnost obvinění byla zřejmá od samého začátku. Není divu, že v roce 2018 byl Dmitrijev nejdříve osvobozen a v červenci 2020 mu soud uložil tři roky a šest měsíců, tedy úplné minimum prakticky se shodující s dobou, kterou si již odseděl ve vazbě. To znamenalo jedinou věc: obžaloba neměla žádné důkazy o Dmitrijevově obvinění z výroby pornografie a násilných činů sexuální povahy ve vztahu k jeho nezletilé adoptivní dceři.

Dnešní verdikt je pomstou systému, který je dědicem systému sovětského a který by chtěl znovu zapomenout jména navrácená Jurijem Dmitrievem a zdiskreditovat jeho samého i jeho celoživotní dílo.

Spolu s naším přítelem Jurijem Dmitrievem, s jeho obhajobou a se všemi, kdo ho podporovali, budeme bojovat za zrušení tohoto strašlivého rozsudku.

Svobodu politickému vězni Juriji Dmitrijevovi!

Správní rada Mezinárodního Memorialu
29. září 2020

Důvody zpochybňující rozhodnutí soudu:

Soud proběhl v nepřítomnosti obhájce.
Viktor Anufrijev (advokát zastupující Dmitrijeva) onemocněl v předvečer slyšení (původně plánováno na 16. září 2020) a podal žádost o přeložení na datum po 28. září, kdy by se po uplynutí doby karantény mohl dostavit k soudu.

Soud jednání skutečně odložil, ale pouze o jeden týden, přičemž byl obžalovanému advokát udělen. Jurij Dmitrijev s udělením nového advokáta nesouhlasil.

Soud jeho nesouhlas ignoroval. Novému obhájci Arťomovi Čerkasovovi zbyly pouhé 3 (!) dny na to, aby se seznámil se všemi 19 svazky případu. Až dosud se svým klientem nesetkal.

Jurij Dmitrijev se nemohl plnohodnotně účastnit svého vlastního soudního procesu.

Do budovy soudu neměl povolen vstup – kvůli epidemiologickým opatřením se účastní schůzky prostřednictvím videa. Kvalita zvuku je velmi špatná, Jurij Alexejevič neslyšel ani polovinu toho, co bylo v soudní síni řečeno. Při přeptávání se a prosbách o zopakování toho, co bylo řečeno, hrozil soudce vyloučením z jednání. Dmitrijevův návrh na osobní účast při soudním jednání byl zamítnut. Požadavek o lékařskou prohlídku s vyšetřením sluchu (i v tomto je patrně problém), soud opět nepřijal.

Bylo porušeno Dmitrijevovo právo na nestranný a objektivní soud.

Dva ze tří soudců účastnících se řízení, včetně Ally Rats, která stojí v čele soudního kolegia, již byli soudci v případě odvolání Jurije Dmitrijeva a rozhodli proti němu, což značí jejich postoj k případu. Žádosti o výměnu těchto soudců však nebylo vyhověno, stejně tak jako žádosti o nahrazení státního zástupce, který se po dva roky pravidelně účastnil jednání u městského soudu a vždy podpořil rozhodnutí o obžalobě.

Nová expertiza fotografií bude na zjevně na mnohem nižší úrovni než ta, na základě které by byl Jurij Dmitrijev osvobozen

Fotografie byly základem Dmitrijejova obvinění na základě dvou paragrafů: produkce a distribuce pornografie (článek 242.2, odst. „v“, část 2), o páchání činů ohrožujících mravní výchovu (článek 135; 135 část 3). U obou obvinění byl Jurij Dmitrijev u městského soudu v Petrozavodsku již dvakrát zproštěn viny (v dubnu 2018, soudkyně Marina Nosova, a v červenci 2020, soudce Alexandr Merkov).

Obvinění bylo založeno na odborné expertíze Centra sociokulturních expertíz (ANO, leden 2017), které vyvodilo závěr, že devět fotografií je pornografické povahy. Nekompetentnost odborníků a neodbornost jejich analýz se plně projevila během soudního líčení zapojením a podporou odborníků: sexuologů, psychologů, pediatrů, historiků umění. Opětovná expertíza Federálního oddělení nezávislých znaleckých posudků (prosinec 2017) identifikovala fotografie jako domácí snímky neobsahující pornografické prvky. Sám Jurij Dmitrijev třikrát podstoupil klinické psychologické a psychiatrické vyšetření (v Republikové psychoneurologické léčebně v Petrozavodsku, leden 2017, v Centru sociální a forenzní psychiatrie V. P. Serbského v Moskvě, leden 2018, a v Psychiatrické nemocnici č. 6 v Petrohradě, červenec 2018). Závěry všech tří vyšetření se shodují: Jurij Alexejevič je psychicky zdráv, nebyly zjištěny žádné odchylky v jeho sexuálním chování.

Dne 22. září soud nařídil pořízení nové expertizy fotografií blíže neurčenou organizací v Petrozavodsku (název není znám). Výsledky tohoto posudku byly oznámeny u soudu 29. září. Je třeba zmínit, že na práci měli experti pouze čtyři pracovní dny. Pro srovnání: zaměstnanci Federálního oddělení nezávislých znaleckých posudků pracovali na znaleckém posudku déle než tři měsíce; experti byli dvakrát vyslechnuti různým soudním složením, rozhodnutí v obou případech zůstalo nezměněno – na fotografiích není pornografie, v obou bodech obvinění důkaz trestného činu chybí.