Výstava a konference k stému výročí narození Andreje Sacharova

May 07, 2021 | Zdroj: 

Český Memorial

Rok 2021 je v liberální části ruské společnosti považován za rok Andreje Sacharova. Ten se narodil 21. května 1921 a jeho život dodnes mnohé fascinuje a inspiruje - z jaderného fyzika, který se podílel na vývoji atomové a vodíkové bomby se postupně stal významný sovětský lidskoprávní aktivista, politický vězeň a hybatel celospolečenských změn v SSSR během období Perestrojky. Jeho odkaz je dodnes živý a v dnešním Rusku, které znovu směřuje k potlačování základních lidských práv, navýsost aktuální. U příležitosti stého výročí narození Andreje Sacharova pořádáme s ruskými a českými partnery dvě připomínkové akce této významné osobnosti také v České republice.

Ve čtvrtek 20. května 2021 od 10.30 hodin ve Frýdlantském salónku Valdštejnského paláce Senátu PČR (Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 – Malá Strana) proběhne konference na téma "Andrej Sacharov 2021: Česká a ruská hlediska". Konference se koná pod záštitou Jiřího Růžičky, 1. místopředsedy Senátu PČR a Jana Horníka, místopředsedy Senátu PČR.
Z důvodu protiepidemických opatření se akce osobně zúčastní pouze vystupující; konference bude streamována živě na webu Senátu a také na sociálních sítích některých organizátorů (Memorial ČR, FSV UK). Související facebooková událost je zde.

Program konference

10:30-10:45 Úvodní slovo

Jiří Růžička, 1. místopředseda Senátu PČR
Jan Horník, místopředseda Senátu PČR
Marek Hilšer, senátor, zakladatel platformy Přátelé svobodného Ruska
Helena Langšádlová, poslankyně, zakladatelka platformy Přátelé svobodného Ruska

10:45-12:15 Vystoupení hostů

Sergej Lukaševskij (online), ředitel Sacharovova centra, Moskva — Zdravice české konferenci
Jelena Žemkova (online), výkonná ředitelka ruského sdružení Memorial — Téma: Význam A. Sacharova pro dnešní Rusko
Tomáš Glanc, rusista, profesor Univerzity Curych — Téma: Význam A. Sacharova a český kontext
Petr Pospíchal, signatář Charty 77, zakladatel Východoevropské informační agentury — Téma: Význam A. Sacharova pro československý disent
Jan Urban, publicista, signatář Charty 77, který se osobně setkal a besedoval s A. Sacharovem v Moskvě koncem 80. let — Téma: Osobní vzpomínka

Diskuze

Konferenci bude moderovat Daniela Kolenovská, vedoucí katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK. Závěrečné slovo pronese Štěpán Černoušek, předseda české pobočky sdružení Memorial.

Po skončení konference bude slavnostně zahájena výstava „Andrej Sacharov — člověk epochy“.

Výstava pojednává o životě Andreje Sacharova a přibližuje jeho činnost jak jaderného fyzika, tak i jeho roli nejznámějšího sovětského disidenta a obhájce lidských práv. Jedná se o český překlad ruské výstavy připravené Sacharovovým centrem v Rusku (více informací najdete zde).
Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 20. května 2021 od 13 hodin ve Valdštejnské zahradě na Malé Straně. Výstava bude pro veřejnost otevřena do 12. července 2021.

Na organizaci obou akcí se podílejí: česká pobočka Mezinárodního Memorialu, Senát PČR, platforma Přátelé svobodného Ruska, Fakulta sociálních věd UK, sdružení Gulag.cz, Kulturus, Sacharovovo centrum, seskupení Rusko sedící a MRR (My Russian rights).

Download