Případ Jurije Dmitrijeva: soudní epopej pokračuje

July 28, 2021 | [not available] | Zdroj: 

Mezinárodní Memorial

Petrozavodský městský soud v červenci znovu zahájil projednávání případu Jurije Dmitrijeva. Je zřejmé, že se soud snaží tento případ uzavřít co nejrychleji, jelikož jednotlivá zasedání jsou naplánována v těsném sledu za sebou. Zasedání soudu se bude konat 10., 17., 18. a 19. srpna 2021.

Každý rok se 5. srpna v Sandarmochu, místě posledního odpočinku obětí stalinských represí u Medvěžegorsku v Karélii, koná pietní akce Den paměti. Právě 5. srpna 1937 byly vykonány první rozsudky smrti v rámci operace Velkého teroru. Jurij Dmitrijev má velké zásluhy na nalezení místa, kde byly zastřeleny pro režim nepohodlní lidé, a rovněž na založení pietního místa pro navracení jmen a připomínku památky zabitých. V posledních několika letech se připomínání obětí stalinského teroru v tento den spojuje s akcí na podporu historika, který je již více než čtyři roky souzen.

Soudní proces, který aktuálně probíhá u Petrozavodského městského soudu, je již třetí (pokud počítáme pouze soudy první instance), ze dvou obvinění byl Dmitrijev již dvakrát zproštěn viny, z třetího (nezákonné držení zbraně) byl jednou shledán vinným a podruhé zproštěn obvinění. Přezkoumání vede soudkyně Jekatěrina Chomjakova. Na začátku srpna budou vyslechnuti svědci a znalci obhajoby.

Připomeňme, že v září 2020 Nejvyšší soud republiky Karélie zrušil rozsudek Petrozavodského městského soudu z července 2020 a předal jej na nové přezkoumání z hlediska těch obvinění, jichž byl Dmitrijev zproštěn. Na základě obvinění ze spáchání „jiných činů sexuální povahy“ byl Jurij Dmitrijev odsouzen k 13 letům odnětí svobody (místo 3,5 let, které mu přiřkl městský soud).

Dne 16. února 2021 Třetí kasační soud ponechal rozhodnutí Nejvyššího soudu republiky Karélie beze změn. Krátce předtím Jurij Dmitrijev a jeho advokát Viktor Anufrijev podali žalobu na rozsudek k Nejvyššímu soudu Ruské federace. Mnozí Dmitrijevovi kolegové a veřejní činitelé nejen z Ruska a jiných zemí, ale i známí představitelé ruské kultury a vědy se obrátili na soud a poslali předsedovi Nejvyššího soudu petici, v níž žádají spravedlivý přezkum případu nejvyšší soudní instancí v zemi. Soud na zaslanou žalobu a výzvu zatím oficiálně neodpověděl.