Případ Jurije Dmitrijeva: soud opět rozhodl na politickou objednávku

February 17, 2021 | [not available] | Zdroj: 

Mezinárodní Memoriál

Prohlášení Mezinárodního sdružení „Memorial“

Dne 16. února 2021 ponechal Třetí kasační soud v Petrohradu v platnosti rozhodnutí Vrchního soudu Republiky Karélie, na jehož základě byl Jurij Dmitrijev odsouzen k 13 letům vězení (namísto 3,5 let vynesených v rozsudku první instance)

Rozsudek, jímž by trest zpřísněn téměř čtyřikrát, měl být zrušen už jen kvůli mnoha procesním chybám, ale kasační instance před nimi zavřela oči – dokonce nevzala v potaz ani to, že Dmitrijev byl fakticky zbaven práva na obhajobu.

Rozhodnutí kasačního soudu potvrdilo, že v případu Jurije Dmitrijeva hlavní roli nehraje zákon, ale politická objednávka veřejného, krutého a nespravedlivého trestu.

Následovat tedy bude zpochybnění nepravomocného rozsudku u Vrchního soudu Ruské federace.

Čeká nás ještě třetí přezkum „případu s fotografiemi“. Dmitrijev byl dvakrát zcela zbaven viny kvůli tomuto obvinění Petrozavodským městským soudem (což je samo o sobě unikátní, a stává se tak jen tehdy, pokud je obvinění zcela nepodložené), ale Vrchní soud Karélie zrušil zprošťující rozsudek a nařídil případ znovu přezkoumat.

To, co se děje v případu Dmitrijeva, diskredituje ruské soudnictví.

Budeme pokračovat v boji za úplné osvobození našeho přítele a kolegy.

17. 2. 2021

Podrobněji o kauze Jurije Dmitrijeva si můžete přečíst zde.