Otevřený dopis českých senátorů členům Rady federace

December 21, 2020 | Zdroj: 

Marek Hilšer

Vážení členové Rady federace, vážení kolegové senátoři,

obracíme se na Vás jako na naše partnery a protějšky z horní komory parlamentu Ruské federace. Někteří z nás níže podepsaných senátorů máme stále ještě v živé paměti poslední setkání na půdě Rady federace, kam delegace Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky zavítala v roce 2019. Ceníme si vašich zkušeností i snahy o dobré vzájemné vztahy a rádi bychom je nyní také využili.

Se znepokojením sledujeme stále se zvyšující tlak proti ruským občanům a občanským organizacím, které se věnují lidským právům, občanskému vzdělávání a vyrovnávání se s minulostí a dalším důležitým a citlivým tématům. V minulých týdnech nás znepokojila celá série nových návrhů zákonů, které by měly oficiálně upravit činnost neziskového sektoru, nezávislých médií, a zejména pak takzvaných zahraničních agentů, možnosti veřejně vyjadřovat protest či zapojovat se do vzdělávacích procesů formou neformálního vzdělávání na školách. To, co může na první pohled vypadat jako běžné novely některých zákonů, však může podle mnoha renomovaných ruských neziskových organizací a expertů vést k cenzuře, absolutní kontrole, ztrátě nezávislosti a možná i k likvidaci občanské společnosti a neziskového sektoru, včetně médií. Kromě toho vnímáme velmi negativně snahu o prosazování izolace ruské společnosti a tendenci povyšovat ruské zákony nad mezinárodní právní normy a hodnoty, a to včetně otázky aplikace rozsudků Soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kterého je Ruská federace členem.

Během návštěvy Moskvy česká senátní delegace zavítala také do sídla organizace Mezinárodní Memorial. Velice si vážíme jejich práce nejen na poli ochrany lidských práv, ale i na poli historickém. Právě díky Memorialu známe mnoho detailů o historii sovětských represí, o českých obětech perzekucí v SSSR a díky jejich práci nacházíme cesty, jak se společně vyrovnávat s mnohdy nelehkou společnou minulostí našich zemí. Právě otevřenost, kritický a neideologický přístup Memorialu k minulosti i k současnosti považujeme za nesmírně důležitý, a právě takový přístup umožňuje bourání bariér a lepší porozumění mezi našimi národy.

Členové delegace byli nepříjemně překvapeni, že prostřednictvím navrhovaných zákonů hrozí likvidace mnohým organizacím, včetně Memorialu, který je jedním z klíčových partnerů mnoha českých organizací i jednotlivých badatelů. Likvidace tohoto sdružení by znamenala zbourání jednoho z posledních mostů, díky němuž mohou česká a ruská občanská společnost ještě stále otevřeně komunikovat. Podobná omezení a hrozby se však týkají celé řady dalších organizací napříč ruskou společností, která by přijetím posledních změn (1) v ruské legislativě zásadním způsobem utrpěla.

Apelujeme proto na Vás, abyste o tyto komunikační mosty a výměnu mezi českou a ruskou společností nadále pečovali. Budete-li mít možnost zasáhnout proti přijetí zmíněné série zákonů a jejich novel, prosíme, abyste tak učinili. Je to v zájmu obou našich zemí a společností.

V úctě

Marek Hilšer

Mikuláš Bek

David Smoljak

Miroslav Balatka

Václav Chaloupek

Lukáš Wagenknecht

Adéla Šípová

Praha 17. prosince 2020

(1) - Týká se to například novely zákona o zahraničních agentech, zákona o vzdělávání, zákona o veřejných shromážděních či zákona o informacích, viz zde:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057213-7#bh_note, https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058572-7#bh_note, https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057895-7#bh_note, https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052523-7