O případu Jurije Dmitrijeva

July 08, 2021 | [not available] | Zdroj: 

Mezinárodní Memoriál

Prohlášení Mezinárodního Memoriálu.

V rámci případu Jurije Dmitrijeva, známého badatele zločinů stalinského režimu, byla v těchto dnech podána k Nejvyššímu soudu Ruské federace kasační stížnost proti odvolacímu rozsudku Nejvyššího soudu republiky Karélie.

Jsme přesvědčeni o nevinně Dmitrijeva nejen proto, že s ním splupracujeme už více než čtvrt století.

Neopodstatněnost původního obvinění z „výroby a rozšiřování dětské pornografie“ a z „nemravných činností“ byla dvakrát zadokumentována v rozhodnutích Petrozavodského městského soudu – po dlouhém a důkladném přezkumu všech okolností případu. Ale Nejvyšší soud republiky Karélie nyní nutí Petrozavodský městský soud potřetí toto obvinění přezkoumávat.

Nové obvinění, stejně falešné jako to předchozí, „z násilných činností sexuálního charakteru“ vzniklo u vyšetřovatelů po prvním zprošťujícím rozsudku. Nejvyšší soud Karélie, který rychle přezkoumal případ za několik dní – poté, co jej Městský soud v Petrozavodsku zkoumal dva roky - zpřísnil trest pro dané obvinění čtyřikrát.

Takové pohrdání právem vyvolalo rozhořčení společnosti, jak v Rusku, tak za jeho hranicemi.

Mnohonásobné nedostatky v průběhu procesu u Nejvyššího soudu Karélie, nařízení nové expertizy lidem bez potřebné kvalifikace a ignorování výsledků předchozích expertiz, provedených státními institucemi a největšími domácími odborníky, demonstrativní porušování práv Dmitrijeva na obhajobu – to vše diskredituje ruské soudnictví.

Doufáme, že Nejvyšší soud Ruské Federace, s přihlédnutím k společenské významnosti případu Dmitrijeva, si vyžádá a důkladně prozkoumá všechny materiály k případu i podstatu všech soudních rozsudků, jež se ho týkají, a učiní opravdu podložené rozhodnutí.

  • Podrobněji o případu Jurije Dmitrijeva si můžete přečíst zde.