Nový soud v případu Jurije Dmitrijeva

November 24, 2020 | [not available] | Zdroj: 

Mezinárodní Memoriál

U petrozavodského městského soudu začalo nové soudní přelíčení v případu Jurije Dmitrijeva. Je to v pořadí již třetí (!) soudní proces, který je veden kvůli týmž samým obviněním. Důvodem je nařízení Nejvyššího soudu v Karélii, jenž v září v odvolacím řízení nařídil nový přezkum tří obvinění, která již byla v minulosti dvakrát zrušena (v případě čtvrtého obvinění odvolací soud zpřísnil trest Dmitrijevovi ze 3,5 na 13 let). Reálně tak hrozí, že k 13letému trestu Dmitrijev dostane ještě další.

  • Souhrnný popis celého případu Dmitrijeva najdete ZDE.

Nový proces začal v úterý 24. listopadu 2020. Soud na tomto zasedání prodloužil vazbu Juriji Dmitrijevovi o tři měsíce a další zasedání nařídil na 17. prosince 2020. Proces probíhá opět v uzavřeném režimu bez přítomnosti veřejnosti, ale sám Jurij Dmitrijev i jeho advokát jsou přítomni, narozdíl od zasedání odvolacího soudu, který proběhl bez jejich přítomnost - na což oba podali kasační stížnost (její vyřízení však soudy z formálních důvodů stále oddalují).

V minulosti soudy už dvakrát zrušily obvinění Dmitrjeva z výroby dětské pornografie a z páchání nemravného jednání vůči své neplnoleté adoptivní dceři; podle paragrafu o nezákonném držení zbraní byl v roce 2018 uznán vinným, v roce 2020 byl této viny zproštěn.

Z obvinění „násilného jednání sexuálního charakteru spáchaného ve vztahu k neplnoleté“ byl Jurij Dmitrjev v červenci 2020 uznán vinným a odsouzen k odnětí svobody na 3,5 roku (z nichž si už více než 3 roky odbyl ve vyšetřovací vazbě). V září 2020 Nejvyšší soud Karelské republiky změnil délku trestu na 13 let a nařídil pro jeho výkon pobyt v nápravném zařízení se zpřísněným režimem, rozsudek vstoupil v platnost. Zároveň tento soud nařídil nové přezkoumání dříve zrušených obvinění, a to je právě předmětem aktuálního procesu.

Dne 10. listopadu podal Dmitrjev proti rozsudku, vyneseném karelským Nejvyšším soudem, kasační žalobu. Jedná se už o druhou variantu žaloby, první varianta, podaná na konci října, byla soudem zamítnuta (stanovená příčina – nedostatky ve vyhotovení dokumentu).

V tuto chvíli se Jurij Dmitrjev nachází ve Středisku předběžného zadržení (SIZO-1) v Petrozavodsku.

Mezinárodní Memoriál vždy prohlašoval, že celý případ Jurije Dmitrjeva je vykonstruovný a jeho pronásledování je politicky motivováno. Soud, který odsoudil Dmitrjeva na 13 let odnětí svobody a zamítl všechny zprošťující rozsudky, probíhal s hrubými pochybeními, které neumožňují hovořit ani o vnější podobnosti svobodné justici.