Online seminář pro ruské učitele dějepisu

November 15, 2020 | Zdroj: 

Český Memorial

V sobotu 14. listopadu 2020 se konal online seminář nazvaný „Rusko — Česko ve 20. století. Vzpomínka na společnou minulost“ («Россия — Чехия в ХХ веке. Память об общем прошлом»). Spolupořadatelem akce se stal český Memorial.

Mezinárodní Memorial již více než dvacet let pořádá každoroční soutěž školních historických prací „Člověk v dějinách. Rusko — 20. století“. Letos bylo v souvislosti s pandemií koronaviru rozhodnuto o změně formátu: tým Mezinárodního Memorialu za podpory zastoupení EU v Rusku uspořádal řadu online seminářů pro ruské učitele dějepisu. Dva semináře byly věnovány tématu nacistického Německa (konkrétně ostarbeiterům a Norimberskému procesu); poslední seminář se zabýval především problematikou sovětsko-československých (a rusko-českých) vztahů a také metodikou studia dějin v dnešním Česku a Rusku.

Seminář se konal 14. listopadu 2020; akci pořádali Mezinárodní Memorial, zastoupení EU v Rusku, z české strany pak český Memorial a společnost Scio. S úvodní přednáškou o rusko-českých vztazích ve 20. století vystoupila dr. Daniela Kolenovská, vedoucí katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK. Druhá část semináře byla praktičtější a zahrnovala mimo jiné různá cvičení pro učitele; o specifikách českého vzdělávacího systému hovořil Andrej Novik, metodista vzdělávacích programů (Scio, Post Bellum, Gulag.cz). Akci moderovala Alexandra Skorvid, zaměstnankyně organizace Gulag.cz.

Seminář proběhl velice úspěšně a vyvolal aktivní diskusi mezi účastníky a přednášejícími. Obsah přednášky o rusko-českých vztazích shrnuje rozhovor s Danielou Kolenovskou zveřejněný na známém ruském serveru Colta.ru; vřele jej doporučujeme k přečtení. Níže naleznete také seznam literatury o sovětsko-československých vztazích sestavený zaměstnanci českého Memorialu pro účastníky semináře „Rusko — Česko ve 20. století. Vzpomínka na společnou minulost“ (v ruštině).

Download