Atentát na paměť

May 07, 2020 | Zdroj: 

Vedení Mezinárodního Memorialu www.memo.ru

Dnes, 7. května 2020, byly v Tveru z fasády bývalé budovy NKVD v Kalininské oblasti (nyní zde sídlí Tverská státní lékařská univerzita) odstraněny dvě pamětní desky umístěné v roce 1991 na památku obětí stalinského teroru.

Nápisy na odstraněných deskách zněly: „Na památku umučených. Ve třicátých a padesátých letech zde bylo ředitelství NKVD-MGB v Kalininské oblasti a jeho vnitřní vězení“ a „Na památku Poláků z tábora Ostaškov zabitých NKVD v Kalininu jako výstraha světu“.

Demontáž těchto desek není jen vandalismus. Jedná se o zločin proti historii, zneuctění památky našich spoluobčanů a polských válečných zajatců zabitých ve sklepech této budovy, další pokus o popření známých a opakovaně zdokumentovaných zločinů stalinského režimu.

Je dvojnásob nechutné, že se tak stalo provokativně v předvečer 75. výročí Vítězství. Tverské úřady se nezastavily před tím, aby zneuctily náš svátek. Pokud vláda Ruské federace nepodnikne okamžité a rozhodné kroky, budou na stránkách novin po celém světě články o výročí Vítězství publikovány vedle informací o likvidaci paměti jednoho z nejzávažnějších zločinů druhé světové války v Rusku.

Vedení Mezinárodního Memorialu
7. května 2020